Лечебно заведение

Контакти

Ръководител
на лечебното
заведение

Дейности по асистирана репродукция, които ЛЗ може да извършва

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ "ВАРНА" ООД

Адрес:
гр.Варна 9000,
район 'Приморски',
бул."Цар Освободител" № 150

тел.: 052/613 795, 052/613 805,
052/613 798
(вътр. 266, 207, 280, 285)
факс: 052/613 797
GSM: 0887 204 391

е-mail: office@invitro-varna.com
сайт: 
www.invitro-varna.com

Проф. д-р Иван
Тодоров Козовски

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

Удостоверение № 61 / 20.07.2011 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - "КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА" EООД

Адрес:
гр. Плевен 5800,
бул.“Скобелев” № 20

тел.: 064/804 790
тел./факс: 064/804 847

е-mail: 
info@ivfpleven.com
сайт:
www.ivfpleven.com

Доц. д-р Емилияна
Илиева Конова
,
д.м.

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди,  яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение №
8 / 08.06.2016 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО- ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ЩЕРЕВ"  ЕООД

Адрес:
гр. София 1330,
ж.к.'Разсадника',
ул. „Христо Благоев” № 25-31

тел.:  02/920 09 01
факс: 02/920 18 27
GSM:  0887 25 12 98;
0879 12 18 79

e-mail: mcrz@mail.bg
info@ivf-bg.com
сайт: shterevhospital.com

Никола
Комнен Милачич


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони
.

Удостоверение №
31 / 23.12.2010 г.

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МАЙЧИН ДОМ” ЕООД

Адрес:
гр. Варна 9010,
ул. "Мир" № 1

Тел: 052/332 000, 331 144
Факс: 052/383 858

e-mail:
maichindom.varna@gmail.com
сайт: www.maichindom-varna.com

Д-р Сияна
Николова Юдова

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

Удостоверение №
6 / 13.12.2007 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
"Д-Р МАЛИНОВ"  ООД

Адрес:
гр. София 1680,
район 'Красно село',
бул. “Гоце Делчев” № 46

тел.: 02/965 57 40
факс: 02/965 57 62

e-mail: klinika_malinov@abv.bg
сайт: www.malinov-clinic.com

Д-р Максим

Цанков Малинов

Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
3. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка и съхранение на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за алогенни и автотрансплантации.

Удостоверение №
58 / 26.04.2011 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„РЕПРОБИОМЕД” ООД

Адрес:
гр.София 1618,

район 'Овча купел',
ул. "Бойчо Огнянов" № 28,

тел.: 02/963 08 04; 02/980 09 91
факс: 02/952 29 87; 02/850 08 91

e-mail: mail@reprobiomed.eu
сайт: www.reprobiomed.eu

Д-р Павлета

Павлова Табакова

 и

д-р Георги Иванов Николов

Управители

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки, и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение №
6 / 25.04.2017 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ
„ТЕХНОБИОС” ЕООД

Адрес:
гр. София 1373,
жк. 'Западен парк',
 бл. 72, вх. А,
ет. 1 и 2

тел.: 02/ 851 86 31
GSM: 0878 20 26 27

е-mail:  vassilev.hristo.doc@gmail.com 
сайт:
www.invitro-art.com


Проф. д-р Илия
Цветанов Ватев
,
д.м.

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплантационни ембриони
.

Удостоверение № 9 / 17.01.2008 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„ВЯРА” ЕООД

Адрес:
гр. София 1309,
ж.к. 'Света Троица',
бл. 347, вх. А (партер)

тел.:  02/828 42 18
GSM:  0889 11 26 40

e-mail: 
mc_viara@doctor.com
сайт:
www.viara-clinic.eu

Д-р Методий

Иванов Генов,
д.м.н.

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

Удостоверение №
1/ 06.01.2015 г.

ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„БРАТЯ ТОДОРОВИ” 
ООД

Адрес:
гр.София 1606,
бул. “Скобелев” № 26

тел.:  02/953 34 08
GSM:  0884 852500
тел./факс: 02/952 57 42

e-mail: ivf@ivf-todorovi.com 
сайт: www.ivf-todorovi.com

Д-р
Иво Йорданов
Тодоров
,
д.м.

Цветинка Чорбаджийска-Тодорова

Управители

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

Удостоверение № 10 / 31.01.2008 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООД

Адрес:
гр. Пловдив 4002,
бул."Пещерско шосе" № 47

Тел./Факс:  032/991 971;
032/640 154
GSM: 0888 809 920

e-mail: 
office@boramedical.com
сайт: www.boramedical.com

Д-р Петър
Борисов Матеев

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

Удостоверение №
12 / 01.02.2008 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ "СЕЛЕНА"  ООД

Адрес:
гр. Пловдив 4002,
бул.“Пещерско шосе” № 80

тел.:  032/648 020
GSM: 0886 418 841

e-mail: agselena@abv.bg
сайт:
www.agselena.com

Д-р Георги

Костадинов Георгиев

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
3. Вземане и етикетиране на кръв от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за целите на автотрансплантацията.

Удостоверение №
29 / 23.12.2010 г.

ИН ВИТРО-АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИМИТРОВ" ЕООД

Адрес:
гр. София 1606,
район 'Красно село'
ул. "Константин Иречек" № 17

тел.: 02/954 73 40; 02/953 41 36
факс: 02/954 73 40

И Адрес:
София 1750, ж.к 'Младост-1'
ул. "Доктор Стоян Чомаков"
№ 2

e-mail: office@invitro.bg
сайт: 
www.invitro.bg

Д-р Йосиф
 Марков Димитров

Управител
1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

Удостоверение №
7 / 24.06.2013 г.

ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

Адрес:
гр. София 1330,
кв.'Красна поляна',
ул. "Миxaлaки Тачев" № 2

тел.: 02/920 2031; 02/920 2032;
920 2033
        тел. в кабинета по ин витро: 02/4470 263


e-mail:   hospital@1agb.com
сайт: 
 www.1agb.com

Д-р Гергана
Кирилова Коларова

Изпълнителен директор
1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони
.

Удостоверение №
69 / 27.10.2011 г.
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
„ОЛИМЕД” ЕООД

Адрес:
гр. Варна 9000,
СХБАЛ „Проф.Темелков”,
площад Тракия,
ул. "Алеко Константинов" № 5, ет. 3

тел.: 052/60 00 27
GSM: 0888 312 885

e-mail: 
office@olimed-invitro.eu
сайт: 
www.olimed-invitro.eu

Д-р Маргарита Донкова Монастирска

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 11 / 04.07.2016 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА" ООД

Адрес:
гр. София 1407,
ул. "Хенрик Ибсен" № 15, ет.1
тел: 02/806 00 60
факс: 02/962 09 77

e-mail:  
afrodita@afroditamc.com
сайт:
www.afroditamc.com

         д-р Емил           Цонков Филипов
Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони
.

Удостоверение № 9 / 14.06.2016 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
ООД

Адрес:
гр. Тутракан 7600,
ул. „Трансмариска” № 69

Тел.: 0866/605 60

e-mail:  ivanrilski_mc@abv.bg
сайт:
www.invitro-tutrakan.bg

Д-р Любомир

Петров Бойчев

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони
.

Удостоверение №
70 / 09.11.2011 г.

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„СОФИЯ 2000” ООД

Адрес:
гр. София 1202,
бул."Княгиня Мария Луиза" № 92

тел.: 02/931 61 45, 02/931 04 21,
02/931 00 22
факс:  02/931 17 05

e-mail:  
office@invitrosofia.com
сайт: 
www.invitrosofia.com

Д-р Сергей Светославов Славов

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

Удостоверение №
19 / 26.06.2008 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 "СВЕТИ ЛАЗАР" ООД

Адрес:
гр. София 1700,
р-н 'Лозенец',
бул."Симеоновско шосе" № 4А

тел: 02/962 20 05
GSM:  0888 581 810;
0888 511 492

e-mail: 
info@st.lazar-hospital.com
сайт: www.st.lazar-hospital.com

Д-р Тияна Лазарова Димитриева-Николова

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 
3 / 20.01.2015 г.
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ”
ЕООД

Адрес:
гр. Варна 9000,
ж.к.'Младост', бул.”Република”,
медицински комплекс „Младост”

тел: 052/555 567,
052/555 568
GSM:  0888 376 382

e-mail:  drmariodavidkov@abv.bg
сайт:
www.drmariodavidkov.com

Д-р Марио

Борисов Давидков

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

Удостоверение №
21 / 25.09.2009 г.

ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙНОВО”
ЕАД
Адрес:
гр. София 1504,
р-н 'Средец',
ул. "Шейново" № 19

тел.:  02/965 94 81,
02/965 94 82

e-mail: 
hospital@sheynovo-ag.eu
сайт: www.sheynovo-ag.eu
Д-р Румен
Любенов Велев


Изпълнителен директор

1. Асистирана репродукция (изкуствена инсеминация).
2. Вземане, експертиза, обработка, етикетиране и съхранение на човешки сперматозоиди.

Удостоверение №
32 / 23.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ВИТА"  ЕООД

Адрес:
гр. София 1505,
ул. “Драговица“ № 9


и нов адрес :
гр. София 1407,
ул. “Филип Кутев“ № 10


Тел.: 02/960 49 50; 02/960 49 51;
02/943 43 98
Факс: 02/944 13 43
GSM: 0882 060 433

е-mail:  office@vita.bg
сайт: www.invitro.vita.bg

Д-р Тихомир

Костов Савчев

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

Удостоверение №
УД-00-1/ 03.01.2019 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„РЕПРОМЕД”
ЕООД
Адрес:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Априлов" № 14

тел.: 064/803 023,
02/803 062,
02/803 043
e-mail:  repromed@abv.bg
сайт: www.repromed-bg.com

Д-р Веселин

Петков Пенков

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони
.

Удостоверение № 16 / 21.12.2010 г.

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
ООД

Адрес:
гр. Шумен 9700,
пл. "Възраждане" № 1

регистратура тел: 054/800 806,
спешен тел: 0894 543 666
факс: 054/992 603
GSM: 0893 324 202

e-mail:  
st_ivan_rilski@mail.bg
сайт:
invitroshumen.bg

Д-р Даниел
Димов Янков


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 2 / 03.04.2014 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
„СОФИЯ”  ООД

Адрес:
гр. София 1700,
р-н 'Студентски',
ул. "Баку" № 5Б

тел.: 02/439 19 41

e-mail info@ivf.bg
сайт: 
www.ivf.bg

Д-р Явор
Кумов Владимиров


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и ембриони.

Удостоверение № 59 / 28.04.2011 г.

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
 "САЛМАНИДА”  ЕООД

Адрес:
гр. Пловдив 4030,
 
ул. “Даме Груев“ № 34А

Тел.: 032/678 210
GSM: 0887 702 333

е-mail: 
salmanida@mail.bg

Д-р Тони
Михаил Абуайта

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, зиготи и предимплатационни
ембриони.

Удостоверение №
62 / 09.08.2011 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
"РАДОСТ" ООД

Адрес:
гр. Варна 9000,
район 'Одесос',
ул.”Константин Доганов” № 48

тел: 052/60 70 90
факс: 052/60 80 50
GSM: 0888 400 800

e-mail: info@ivfradost.bg

сайт: www.ivfradost.bg

Д-р Алкан
Левхъ Емин


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и ембриони.

Удостоверение № 4 / 07.02.2013 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
„МАЙЧИН ДОМ” ЕАД

Адрес:
гр. София 1432,
район 'Триадица',
ул. "Здраве" № 2

тел.: 02/971 22 33

e-mail: office@maichindom.com
сайт: www.maichindom.com


Доц. д-р Иван
Атанасов Костов

Изпълнителен директор

Доц. д-р
Милко
Маринов
Сираков

отговорно лице

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплатационни ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.

Удостоверение №
66 / 14.10.2011 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"БУРГАС"  АД

Адрес:
гр. Бургас 8000,
бул."Стефан Стамболов" № 73

тел: 056/810 547

GSM: 0899 912 880
0876 357 733
Факс: 056/81 05 92

e-mail:  dirmbal@abv.bg
сайт: www.mbalburgas.com

Д-р Бойко Георгиев Миразчийски
Изпълнителен директор

Д-р Антонио Христов  Душепеев      отговорно лице

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплатационни ембриони.

2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.

Удостоверение №
67 / 14.10.2011 г. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ
СОФИЯ” ООД

 

 

 

Адрес:
гр. София 1330,
район 'Красна поляна',
ул. "Блага вест" № 3

тел.: 02/441 79 70
GSM: 0882 193 970

e-mail: klinikanadejda@gmail.com
сайт: www.invitro-bg.com
Д-р Георги Стаменов Стаменов

Управител
1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
3. Научноизследователска дейност, свързана с асистираната репродукция.
4. Образователна дейност (обучение и подготовка на кадри).
5. Дейности по набиране, консултиране и назначаване на изследвания на потенциални донори на яйцеклетки.

Удостоверение №
3 / 07.02.2013 г.ТЪКАННА БАНКА
 "БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ"
ЕООД


Адрес:
гр. София 1330,
район 'Красна поляна',
ул. "Блага вест" № 3

тел. за контакти:
02/441 0290
факс: 0888 108 565
GMS: 0882 37 33 18

e-mail: cordblood@bioregeneration.bg
сайт: www.bioregeneration.bg


Д-р Асен
Здравков Велков

Доц. д-р Жанет
Колева Мазгалова-Николова

Управители
1.Съхранение, транспортиране и предоставяне на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплантационни ембриони за нуждите на асистираната репродукция.

Удостоверение № 5 / 11.03.2013 г. 


"ВИЕНА ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"
ЕООД

Адрес:
гр. София 1407,
район 'Лозенец',
бул. "Никола Вапцаров" № 51Б
Болница ТОКУДА ет.9

телефони: 02/420 02 79,
02/403 42 27
GSM: 0882 709 948

e-mail: office@vienna-ivf.com
сайт:  www.vienna-ivf.com

 

 

Проф. д-р
Хайнц Щромер


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

Удостоверение №
9 / 18.12.2012 г.
МНОГОРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
"НАДЕЖДА"  ООД


Адрес:
гр. София 1330,

 квартал Красна поляна,
ул. "Блага вест" № 3

тел.: 02/44 17 970
факс: 02/42 61 291
GSM: 0882 193 970

e-mail: mbal@nadezhda.bg
сайт: www.nadezhda.bg

Д-р Анелия Маринова Рачева-Котева 

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, айцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и  ембриони.

Удостоверение № 
13 / 16.12.2013 г.
 "НЮ ЛАЙФ" - СПЕЦИАЛИЗИРАН 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ
ООД

Адрес:
гр. Пловдив 4004,

 район Южен,
бул. "Македония" № 2В, ет. 2

тел.: 032/69 36 93

факс: 032/21 32 13
GSM: 0879 180 816

e-mail: info@newlifeclinic.bg
сайт: newlifeclinic.bg

Д-р Добринка Ангелова Петрова-Симеонова

Медицински управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и  ембриони.

Удостоверение № 
4 / 10.06.2014 г.


 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

 "ИН ВИТРО ТРАКИЯ"
ЕООД

Адрес:
гр. Стара Загора 6000,

ул. "Света троица" № 152

тел.: 042/95 77 75

факс: 042/98 80 97
GSM: 0886 474 665

e-mail: ivftrakia@abv.bg
сайт: www.invitrotrakiya.com

Д-р Стефан Димитров Стефанов

Медицински управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и  ембриони.

Удостоверение № 
6 / 31.07.2014 г.


 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

 "ПУЛС" АД

Адрес:
гр. Благоевград 2700,

ул. "Славянска" № 62

тел.: 073/88 20 20

тел.: 073/88 20 65

факс: 073/87 09 00
GSM: 0894 67 88 65

e-mail: mbalpuls@mbalpuls.bg
сайт: www.bolnicapuls.com

Д-р Чавдар Крумов Андонов

Изпълнителен директор

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и  предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 
2 / 20.01.2015 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
"НОВА РАДОСТ" ЕООД

Адрес:
гр. Варна 9000,
район 'Одесос',
ул.”Константин Доганов” № 48

тел: 052/60 70 90
факс: 052/60 80 50
GSM: 0888 400 800

e-mail: info@ivfradost.bg

сайт: www.ivfradost.bg

Д-р Алкан
Левхъ Емин


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 7 / 04.06.2015 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА" ООД

Адрес:
гр. София 1700,
район 'Студентски',
ул.”21-ви век” № 27

тел:
факс:
GSM: 0887 630 185

e-mail: mc_ld@abv.bg

сайт: 

Д-р Лилия Тодорова Димитрова


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 1 / 10.02.2017 г.

БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"

Адрес:
гр. София 1407,
кв. 'Лозенец',
ул.”Козяк” № 1

тел: 02 / 960 73 14 кабинет асистирана репродукция
факс:
GSM: 0882 709 948

e-mail: nellymanolova@abv.bg

сайт: www.lozenetz-hospital.bg

проф. д-р

Любомир Димитров Спасов, дм


Директор

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № 9 / 29.11.2017 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "АДЕЛА ФЕРТИЛИТИ" АД

Адрес:
гр. София 1113,
район 'Изгрев',
ул.”Тинтява” № 15-17

Регистратура: 0700 10992
факс:
GSM: 0888 693 737

e-mail: adellafert@adellaclinic.com

сайт: adellaclinic.com

д-р

Петра Андреева Семерджиева


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № УД-00-3 / 09.02.2018 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р КУНЕВ" ЕООД

Адрес:
гр. Русе 7000,
ул. "Борисова" № 87,
бл. Лермонтов
 
GSM:
0896 614 444


e-mail: alexdrag1973@mail.bg

сайт: drkunev.com

д-р

Александър Константинов Кунев


Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № УД-00-1 / 08.02.2018 г.

"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА" ЕАД

Адрес:
гр. София 1407,

район 'Лозенец',
бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б,

 
Регистратура: 02/ 403 4000; 02/403 4245
GSM:
0889 60 22 64


e-mail: invitro@acibademcityclinic.bg

сайт: www.tokudabolnica.bg

д-р

Венелина Филипова Атанасова


Изпълнителен директор

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Удостоверение № УД-00-4 / 28.05.2018 г.

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg