Обратна връзка

     

Длъжност

Име и фамилия

Телефон


Изпълнителен директор

Д-р Михаил Христов

813 50 10

 
 

Главен секретар

Пенка Белева-Тасева

813 50 12


 

Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност” (ФСАД)

 


Директор на дирекция


Кирил Кирилов


813 50 19


 

Главен експерт

 

813 50 15


Главен експерт

Румяна Андреева

813 50 11

 

Главен експерт

Красимира Джерахова

813 50 29


Главен юрисконсулт

Ани Сайков

 813 50 29 

 

Главен експерт

Радостина Гетова

813 50 26

 

Главен специалист

Невяна Михайлова

813 50 14


 

Дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”(РИКРТ)

 


Директор на дирекция


д-р Евелина Цветкова


813 50 22

 

Държавен инспектор

д-р Димитър Илиев

813 50 23


Главен експерт

д-р Йордан Пеев

813 50 32


Главен експерт

Ванина Антонова

813 50 21


Главен експерт

Донка Величкова

813 50 30


Главен експерт

Цветелина Николова

813 50 39


Главен експерт

Мая Серафимова

813 50 18


Главен експерт

Силвия Асенова

813 50 24


Старши експерт

Елизабет Манова-Баждекова

813 50 17


Старши експерт

Десислава Бъчева-Цонева

813 50 20


Младши експерт

Елена Йорданова

813 50 25


Младши експерт

Галина Крумова

813 50 10


Младши експерт

Ренета Кумчева

813 50 27


Младши експерт

 

 


Младши експерт
Главен специалист

Ивайло Петров

813 50 28

Главен специалист

Добрина Петкова

813 50 39


 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10
Факс: (+359 2) 931 61 51
e-mail: iat@bgtransplant.bg Име и фамилия:
*E-mail:


*Задължителни полета за обратна връзка.

 ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg