Обратна връзка

     

Длъжност

Име и фамилия

Телефон

Изпълнителен директор

Д-р Марияна Симеонова

813 50 10

 

Зам. изпълнителен директор 

Главен секретар
 

Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност” (ФСАД)

 


Директор на дирекция


Кирил Кирилов


813 50 19


 

Главен експерт

Елена Павлова

813 50 15

Главен експерт

Румяна Андреева

813 50 11

 

Главен експерт

Красимира Джерахова

813 50 29

Главен юрисконсулт

Ани Сайков

 813 50 29 

 

Главен експерт

Радостина Гетова

813 50 26

 

Главен специалист

Катя Тодорова

813 50 10

Главен специалист

Галина Крумова

813 50 10

 

Дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”(РИКРТ)

 


Директор на дирекция


д-р Евелина Цветкова


813 50 22

 

Държавен инспектор

 


Държавен инспектор

д-р Димитър Илиев

813 50 23

Главен експерт

д-р Йордан Пеев

813 50 32

Главен експерт

Донка Величкова

813 50 30

Главен експерт

Цветелина Николова

813 50 39

Главен експерт

Валери Георгиев

813 50 18

Главен експерт

Мая Серафимова

813 50 18

Старши експерт

Виолета Маринкова

813 50 20

Младши експерт

Елена Йорданова

813 50 25

Младши експерт

Елизабет Манова

813 50 17

Старши експерт

Десислава Бъчева-Цонева

813 50 20

Младши експерт

Ренета Кумчева

813 50 27

Младши експерт

Силвия Асенова

813 50 24

Младши експерт

Вяра Атанасова

813 50 18

Главен специалист

Камелия Крумова

813 50 14

Главен специалист

Ивайло Петров

 813 50 28 

Специалист

Добрина Петкова

 813 50 39 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10
Факс: (+359 2) 931 61 51
e-mail: iat@bgtransplant.bg Име и фамилия:
*E-mail:


*Задължителни полета за обратна връзка.

 ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg