Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2016 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

ДУХЪТ НА ЗДРАВЕТО: ДОНОРСТВОТО НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, КОЕТО СПАСЯВА ЖИВОТ
Интервю с доц. д-р Добрин Константинов и проф. д-р Елисавета Наумова  вижте тук

Събития:

СЕДМА ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ ЗА 2017 ГОДИНА
На 19 май 2017 г. в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново, вследствие на мозъчен кръвоизлив, 43-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да предоставят потенциална възможност за нов живот на двама тежко болни пациенти.

Изпълнителна агенция по трансплантация и Министерство на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново, както и на трансплантационните екипи.

ПЪРВА ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ ЗА 2017 г. В УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“
На 24 март 2017 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, вследствие на мозъчен кръвоизлив, 35-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят бъбреците, които са трансплантирани в Болница „Лозенец“ и черния дроб във Военномедицинска академия - София. Техният хуманен жест спасява живота на трима тежко болни пациенти.

ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, както и на трансплантационните екипи.

ПЪРВА ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ ЗА 2017 Г. В БУРГАС
На 22 март 2017 г. в МБАЛ Бургас, вследствие на мозъчен кръвоизлив, 53-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят бъбреците, които са трансплантирани в УМБАЛ „Александровска“ и черния дроб във Военномедицинска академия - София. Техният хуманен жест спасява живота на трима тежко болни пациенти.

Изпълнителна агенция по трансплантация и Министерство на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МБАЛ Бургас, на ЦСМП – Бургас, на ВВС, както и на трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg