Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ИСТАНБУЛ
СРЕЩУ ТРАФИК НА ОРГАНИ И ТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН ТУРИЗЪМ

Вижте още:


ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ФОТОИЗЛОЖБА „ДАРИ ЖИВОТ“ В ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОНОРСТВОТО В СТРАНАТА

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-то Народното събрание организира, съвместно с Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, благотворителна инициатива – фотоизложба „Дари живот“ от 21 до 31 януари 2019 г. в подкрепа и насърчаване на донорството в страната. Каузата цели да се акцентира вниманието към проблемите, свързани с донорството, мерките за преодоляването им, добрите практики при реализирането на донорски ситуации и увеличаване на броя на донорите. вижте повече тук


РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА ЩЕ ПОМАГА НА БЪЛГАРИЯ В РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ

От 15 до 17 януари 2019 г., по покана на Министерство на здравеопазването в сътрудничество с Изпълнителна агенция по трансплантация, премина посещението на д-р Мирела Бушич – Национален координатор по трансплантации на Република Хърватска и д-р Синиша Варга - заместник-председател на Комисията по здравеопазване и социалните въпроси на Националния парламент на Република Хърватска.

вижте повече тук

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА

На 13 декември 2018 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна 54-годишна жена от гр. Варна изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите за трансплантация. „Днешната донорска ситуация е резултат от 40 часа труд на екипи от „Св. Марина“ - Варна", каза проф. д-р Вилиян Платиканов, началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение. ИАТ и МЗ координиха транспортирането на органите със самолет от Варна до София в болниците УМБАЛ „Александровска“ и Военномедицинска академия. На 13 декември 2018 г. е трансплантиран черния дроб на 30-годишен мъж във ВМА.

вижте повече тук

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg