Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ИСТАНБУЛ
СРЕЩУ ТРАФИК НА ОРГАНИ И ТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН ТУРИЗЪМ

Вижте още:


ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 18 март 2019 г. 72-годишен мъж от гр. Велико Търново изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите на своя близък и да спасят човешки живот. На 19 март 2019 г. във Военномедицинска академия беше реализирана трансплантация на черен дроб на 58-годишен мъж от листата на чакащи. Концепцията за Донори по разширени критерии при донор над седемдесет години се прилага за втори път, както и за цялата история на съвременното донорство до днес, от колегите в МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“. 
вижте повече тук

БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ЩЕ БЪДАТ ТРАНСПЛАНТИРАНИ В БОЛНИЦАТА ВЪВ ВИЕНА

Всяка година петима български пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация, ще бъдат трансплантирани в болницата във Виена. Това заяви министър Ананиев на брифинг след срещата с премиера Бойко Борисов и президента на Европейската асоциация за гръдна хирургия и белодробни трансплантации и ръководител на Клиниката по белодробна хирургия в университетската болница Виена (АКХ) проф. Валтер Клепетко.
вижте повече тук

ФОТОИЗЛОЖБА „ДАРИ ЖИВОТ“ В ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОНОРСТВОТО В СТРАНАТА

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-то Народното събрание организира, съвместно със Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, благотворителна инициатива – фотоизложба „Дари живот“ от 21 до 31 януари 2019 г. в подкрепа и насърчаване на донорството в страната. Каузата цели да се акцентира вниманието към проблемите, свързани с донорството, мерките за преодоляването им, добрите практики при реализирането на донорски ситуации и увеличаване на броя на донорите. вижте повече тук


СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg