Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свали файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г. свали файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2014 г. свали файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на лични данни, с идентификационен № 51273.                                  

СЕДМИЦА НА ДОНОРСТВОТО 11-19 ОКТОМВРИ 2014 г.

Вижте още:


Събития:

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА
На 24 октомври 2014 г. в МБАЛ-Бургас 58-годишна жена изпада в мозъчна смърт и е кондиционирана за донор. Близките взимат благородното решение да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Извършени бяха три трансплантации - чернодробната във Военномедицинска академия, а двете бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“. Пациентите са в добро постоперативно състояние.

Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МБАЛ-Бургас, Военновъздушните сили и трансплантационните екипи.

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА
На 2 октомври 2014 г. в МБАЛНП „Свети Наум“ 47-годишен мъж изпада в мозъчна смърт и е кондициониран за донор. Близките взимат благородното решение да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Чернодробната трансплантация във Военномедицинска академия, а двете бъбречни трансплантации в УБ „Лозенец“. Пациентите са в добро постоперативно състояние.

Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МБАЛНП „Свети Наум“ и трансплантационните екипи.

ЧЕТИРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА
На 1 октомври 2014 г. в УМБАЛСМ „Пирогов“ 32-годишен мъж изпада в мозъчна смърт и е кондициониран за донор. Близките взимат благородното решение да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Сърдечната трансплантация е извършена в УСБАЛССЗ „Света Екатерина“, чернодробната трансплантация в УБ „Лозенец“, а двете бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“. Пациентите са в добро постоперативно състояние.

Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛСМ „Пирогов“ и трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg