Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2016 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ПОРЕДНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ
На 25 ноември 2016 г. в МБАЛ-Добрич, вследствие на мозъчен кръвоизлив 40-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят сърцето, което е трансплантирано в УМБАЛ „Света Екатерина“ и по този начин да бъде спасен животът на тежко болен пациент.

Изпълнителна агенция по трансплантация и Министерство на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МБАЛ-Добрич, на Военновъздушните сили на България и на трансплантационните екипи.

7-ГОДИШНО ДЕТЕ СТАНА ДОНОР НА ПЕТИМА
На 24 ноември 2016 г. в УМБАЛ "Света Марина" гр. Варна, 7-годишно момче изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на пет тежко болни пациенти. Бъбреците на момчето бяха трансплантирани в УМБАЛ "Александровска", а сърцето, белият дроб и черният дроб, поради липса на подходящи реципиенти в страната бяха трансплантирани в европейски клиники, по силата на асоциираното членство на България в Евротрансплант. ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ "Света Марина" гр. Варна, ЦСМП – Варна и ВВС, както и на трансплантационните екипи.

ЧЕТИРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
На 23 ноември 2016 г. в „МБАЛ-Русе“ АД, вследствие на мозъчен кръвоизлив 43-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти.

Сърцето е трансплантирано в УМБАЛ „Света Екатерина“, а двата бъбрека  и черният дроб - в УБ „Лозенец“.

ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от „МБАЛ-Русе“ АД и ЦСМП – Русе, както и на трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg