Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 10 декември 2018 г. 42-годишен мъж от гр. Велико Търново изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите на своя близък и да спасят човешки живот. Изпълнителна агенция по трансплантация координира посещението на екипа от Военномедицинска академия до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново и транспортирането на донора до гр. София, където беше извършена експлантация на органите. На 11 декември 2018 г. във Военномедицинска академия беше реализирана трансплантация на черен дроб на 55-годишна жена от листата на чакащи.     /продължава на 2 стр./

На 12 декември 2018 г. в УМБАЛ „Александровска“ са извършени бъбречните трансплантации на 28-годишен пациент и на 32-годишен пациент от листата на чакащи. Изпълнителната агенция по трансплантация изказва своите съболезнования към близките на донора и благодарност към д-р Сибила Маринова и нейния екип от МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“- Велико Търново, на ЦСМП – София, на ЦСМП – Велико Търново, на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР, както и на трансплантационните екипи от УМБАЛ „Александровска“ и Военномедицинска академия.

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА

На 30.11.2018 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна 27-годишна жена от гр. Варна изпада в мозъчна смърт. Преодолели тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите за трансплантация. Изпълнителна агенция по трансплантация и МЗ координира транспортирането на тялото със самолет от Варна до София в болница УМБАЛ „Св. Екатерина“, където са експлантирани органите. След предоставяне на белия дроб по линия на Евротрансплант, от трансплантационния център Университетска болница – Виена пристигна екип от трима медицински специалисти за вземането на органа за трансплантация.

вижте повече тук
СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg