Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2014 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2015 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           

ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

БЕЗПЛАТНИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА БЪБРЕЧНО-ТРАНСПЛАНТИРАНИ И ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ТОКУДА ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ДОНОРСТВОТО
за повече информация  вижте тук

Събития:

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПО КОЛЕДА
На 24 декември 2015 г. в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД , град Велико Търново, 43-годишна жена изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Една чернодробна трансплантация е извършена в УБ „Лозенец“ и две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. И тримата пациенти - мъже са в добро постоперативно състояние. Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на Здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА
На 21 декември 2015 г. в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” АД, град Плевен 53-годишна жена изпада в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив. Въпреки тежката загуба, нейните близки вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Една чернодробна трансплантация е извършена във Военномедицинска академия, а двете бъбречни трансплантации в УБ „Лозенец“. Пациентите мъж на 51 години и две жени на 40 и 43 години са в добро постоперативно състояние. ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

ЧЕТИРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
На 30 ноември 2015 г. в УМБАЛ "Света Марина" ЕАД в град Варна, жена на 36 години жена изпада в мозъчна смърт, вследствие на мозъчна аневризма. Въпреки тежката загуба, нейните близки вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Черният дроб е 
трансплантиран в УБ „Лозенец“, двете бъбречни трансплантации са извършени в УМБАЛ "Александровска", а сърдечната трансплантация е направена в УМБАЛ "Света Екатерина".  Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ, изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ "Света Марина", ВВС, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg