Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В УМБАЛ БУРГАС

На 25 април 2018 г. в УМБАЛ Бургас, вследствие на черепно-мозъчна травма 30-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите за трансплантация. Бъбреците са трансплантирани в УМБАЛ „Александровска“, черният дроб в УБ „Лозенец“. Техният хуманен жест спасява живота на трима тежко болни пациенти.

Изпълнителна агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ Бургас, от ЦСМП – Бургас, от ЦСМП – София, на ВВС, както и на трансплантационните екипи.

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА
На 12 април 2018 г. 57-годишна жена от гр. София изпада в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите на своя близък и да спасят човешки живот. Във Военномедицинска академия – София е извършена трансплантацията на черен дроб. Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и трансплантационните екипи от Военномедицинска академия.

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА
На 10 април 2018 г. 30-годишен мъж от гр. Търговище изпада в мозъчна смърт, вследствие на черепно-мозъчна травма. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите на своя близък и да спасят човешки живот. В УМБАЛ „Света Екатерина“ е трансплантирано сърцето, а в УБ „Лозенец" – бъбреци и черен дроб. Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, МБАЛ Търговище АД, ЦСМП – Варна, ВВС и трансплантационните екипи от УМБАЛ „Св. Екатерина“ и УБ „Лозенец“. Изпълнителната агенция по трансплантация специално благодари на екипа от МБАЛ Търговище за проявения професионализъм, както и на екипа на проф. д-р Вилиян Платиканов от УМБАЛ „Света Марина“ за организирането на транспортирането на донора до УМБАЛ „Света Марина“ – Варна и последващото кондициониране.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg