Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
„ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“
Повече информация може да получите тук   Национален конкурс обява
Условия за кандидатстване в конкурса

Събития:

ПЪРВА ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ ЗА 2018 г. 
На 24 февруари 2018 г., във Военномедицинска академия – София, 41-годишна жена изпада в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен инсулт. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите и така да бъдат спасени четири живота на тежко болни пациенти. Две бъбречни трансплантации са реализирани в УМБАЛ „Александровска“, една чернодробна трансплантация в УБ „Лозенец“ и една сърдечна трансплантация в УМБАЛ „Света Екатерина“.

Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от Военномедицинска академия и трансплантационните екипи.

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В МБАЛ ПАЗАРДЖИК
На 15 декември 2017 г. в МБАЛ - Пазарджик, 49-годишен мъж изпада в мозъчна смърт, вследствие на хеморагия. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Две бъбречни трансплантации са реализирани в Университетска болница „Лозенец“ – на 38-годишен мъж и 70-годишна жена. И двамата пациенти са в добро постоперативно състояние.

Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от Университетска болница „Лозенец“, ЦСМП – София, ЦСМП – Пазарджик и трансплантационните екипи.

ПОРЕДНА ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В МОБАЛ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
На 6 ноември 2017 г. в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" град Велико Търново, 53-годишен мъж изпада в мозъчна смърт, вследствие на хеморагия. Въпреки тежката загубата, близките вземат благородното решение да дарят органите и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Две бъбречни трансплантации са реализирани в УМБАЛ „Александровска“ – на мъж и жена на 54 г.  И двамата пациенти са в добро постоперативно състояние. Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – Велико Търново, ЦСМП – София, ЦСМП – Велико Търново и трансплантационните екипи.< /font>

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg