Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свали файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г. свали файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2014 г. свали файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                             


Вижте още:


Събития:

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА
На 12 декември 2014 г. в МБАЛ Бургас 37-годишна жена изпада в мозъчна смърт и е кондиционирана за донор. Близките взимат благородното решение да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Чернодробната трансплантация и бъбречните трансплантации бяха извършени в УБ „Лозенец“. Пациентите са в добро постоперативно състояние. Поради липса на подходящ реципиент в България сърцето беше трансплантирано на пациент във Виена по линия на Евротрансплант.

Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МБАЛ Бургас, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА
На 19 ноември 2014 г. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Сливен 57-годишна жена изпада в мозъчна смърт и е кондиционирана за донор. Близките взимат благородното решение да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Чернодробната трансплантация е извършена във Военномедицинска академия, а двете бъбречни трансплантации са направени в УМБАЛ „Александровска”. Пациентите са в добро постоперативно състояние.

Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерство на здравеопазването изказват съболезнованията си на близките и благодарност към медиците от болницата в Сливен, Бърза помощ и трансплантационните екипи.

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА
На 18 ноември 2014 г. в УМБАЛ „Георги Странски“ - Плевен 47-годишен мъж изпада в мозъчна смърт и е кондициониран за донор. Близките взимат благородното решение да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Чернодробната трансплантация е извършена във Военномедицинска академия, а бъбречните трансплантации в УБ „Лозенец“. Пациентите са в добро постоперативно състояние.

Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от Университетската болница в Плевен и трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg