Агенция по трансплантация

Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В УМБАЛ БУРГАС АД

На 6 август 2018 г. в УМБАЛ Бургас, вследствие на мозъчен кръвоизлив, 50-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите за трансплантация. Бъбреците са трансплантирани в УМБАЛ „Александровска“, а черният дроб е предоставен по линия на Евротрансплант за присаждане. Хуманният жест на семейството на донора спасява живота на трима тежко болни пациенти. 

Изпълнителна агенция по трансплантация изказва своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ Бургас АД, от ЦСМП – Бургас, от ЦСМП – София, на ВВС, както и на трансплантационните екипи.

На 17 юли 2018 г., патронният празник на УМБАЛ „Св. Марина - Варна“, се проведе официалната церемония за връчване на Грамоти от инициативата „Спешните медици, с които се гордеем“, организирана с подкрепата на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна и пациентски организации „Заедно с теб“. В категорията „Спешен лекар с принос в донорството и трансплантациите“ беше отличèн проф. д-р Вилиян Платиканов – председател на Съвета на директорите, регионален координатор по донорство и ръководител на Клиника по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Грамотата бе връчена от д-р Марияна Симеонова, изпълнителен директор на ИАТ и представители на пациентски организации „Заедно с теб“.

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА

На 19 юни 2018 г. в УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна, вследствие на мозъчен кръвоизлив 17-годишен младеж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите за трансплантация. Бъбреците и черният дроб са трансплантирани в УБ „Лозенец“, а сърцето в УМБАЛ „Св. Екатерина“. Техният хуманен жест спасява живота на четирима тежко болни пациенти.

Изпълнителна агенция по трансплантация изказва своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, от ЦСМП – Варна, от ЦСМП – София, на ВВС, както и на трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg