Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свали файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г. свали файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2014 г. свали файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                             


Вижте още:


Събития:

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА
На 27 март 2015 г. в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна 27-годишна жена изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загубата, близките взимат благородното решение да дарят органите й, и така да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Чернодробната трансплантация е извършена във ВМА, бъбречните трансплантации са реализирани в УМБАЛ „Александровска“. Поради липса на подходящи пациенти у нас, сърцето и белият дроб са трансплантирани във Виена по линия на „Евротрансплант“. И петимата пациенти са в добро постоперативно състояние. ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от Варна, ВВС, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

ТРИ НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА ТАЗИ ГОДИНА
На 27 февруари 2015 г. в УМБАЛ „Света Марина“ Варна 39-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки загубата, близките взимат благородното решение да дарят органите, за да бъде спасен животът на тежко болни пациенти.

Двете бъбречни трансплантации и чернодробната трансплантация са реализирани от екипите на Университетска болница „Лозенец“. Пациентите са в добро постоперативно състояние. ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от УМБАЛ „Света Марина“ Варна, Военновъздушните сили на България, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

НОВИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗА ТАЗИ ГОДИНА
На 21 февруари 2015 г. в УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен 55-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки загубата, близките взимат благородното решение да дарят органите, за да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Двете бъбречни трансплантации и чернодробната трансплантация са реализирани от екипите на Университетска болница „Лозенец“. Пациентите са в добро постоперативно състояние. Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от болницата в Плевен, Спешна помощ и трансплантационните екипи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg