Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свали файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г. свали файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2014 г. свали файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на лични данни, с идентификационен № 51273.                                  Вижте още:


Събития:

Четвърта донорска ситуация за 2014 година и три нови трансплантации
На 5 април 2014 г. в МБАЛСМ „Пирогов“ е кондициониран донор, мъж на 55 години, с установена мозъчна смърт. С благородното решение на близките стана възможно да бъде спасен животът на тежко болни хора.
Извършени бяха три трансплантации – две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“ на 52-годишен мъж и на 27-годишна жена и чернодробна трансплантация в УБ „Лозенец“ на 7-месечно бебе, обявено наскоро за спешен случай. Всички пациенти са под наблюдение.
ИАТ и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към екипите, осъществили трансплантациите.

Трета донорска ситуация и три нови успешни трансплантации от началото на 2014 година
       На 5 март тази година жена на 60 години изпада в мозъчна смърт в МБАЛСМП “Пирогов“ и роднините дават съгласието си органите да бъдат трансплантирани. На 6 март специалисти от УБ „Лозенец“ осъществяват чернодробна трансплатация. Двете бъбречни трансплантации са извършени на 7 март в същото лечечебно заведение.

       Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на здравеопазването изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към екипите на МБАЛСМП „Пирогов“ и екипите, осъществили трансплантациите.

Втора донорска ситуация за 2014 година

На 19 януари 2014 г. в УБМАЛ „Света Марина“ – град Варна беше кондициониран донор, мъж на 47 години, с установена мозъчна смърт.
Извършени бяха три успешни трансплантации – сърдечно-съдова в УСБАЛ „Света Екатерина“, както и две бъбречни транспланатции в УМБАЛ „Александровска“ в град София.
Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерството на здравеопазването изказват своите дълбоки съболезнования към близките на донора и благодарност към всички екипи, осъществили трансплантациите.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg