Вход към новата интернет страница на
Изпълнителна агенция по трансплантация WEB-страница


Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с
Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

 

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свалете файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2017 г. свалете файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2018 г. свалете файл

 Изпълнителна агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно  
 Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273                           


ПРИЗИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
за повече информация  вижте тук

Вижте още:


ПАМЕТНИК НА ДОНОРА В ЮЖНИЯ ПАРК В ГРАД СОФИЯ
за повече информация  вижте тук

ДОНОРСТВОТО Е ВЪПРОС НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Интервю с проф. Платиканов от УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна  вижте тук

Събития:

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ В МБАЛ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА

На 23 септември 2018 г. 50-годишна жена от гр. София изпада в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите на своя близък и да спасят човешки живот. На 26.09.2018 г. в УБ „Лозенец“ са извършени две бъбречни трансплантации.

Изпълнителната агенция по трансплантация и МЗ изказват своите съболезнования към близките на донора и благодарност към колегите от МБАЛ НКБ и трансплантационните екипи от УБ „Лозенец“.

ЧЕСТВАНЕ НА 70-ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВОЕННОТРАНСПОРТНАТА АВИАЦИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ И ПРАЗНИКА НА 16-ТА ТРАГ, 2018 Г.

Българската военнотранспортна авиация чества 70 години от нейното създаване. Празникът се отбелязва и от пилотите от 16-та транспортна авиационна група -  Враждебна, които помагат при бедствия, кризисни ситуации и спасяват животи, когато възникне донорска ситуация у нас. От името на Изпълнителна агенция по трансплантация д-р Марияна Симеонова връчи на полковник Пейчо Пейчев, командир на 16-та ТРАГ почетна статуетка и поздравителен адрес по повод празника.

вижте видео

ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 18 август 2018 г. в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – Велико Търново, вследствие на мозъчен кръвоизлив, 53-годишен мъж изпада в мозъчна смърт. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите за трансплантация. Черният дроб е трансплантиран във Военномедицинска академия. Хуманният жест на семейството на донора спасява живота на тежко болен пациент.  ИАТ изказва своите съболезнования към близките на донора и благодарност към трансплантационния екип на Военномедицинска академия,  колегите от ЦСМП – Велико Търново, МЗ, ВВС и МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – Велико Търново, както и към Министрество на вътрешните работи.

СЪБИТИЯ   1 2 3  други 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@mh.government.bg