Обучение за изпълнителните директори на Лечебни заведения - Донорски бази

На 11.05.2012 г. се проведе обучение на изпълнителнаите директори на лечебни заведения, в които се извършват дейности по детекция на потенциални донори за органна трансплантация. Акцентът на обучението беше върху проблемите на доказване на мозъчна смърт при потенциален донор, развити в темите:

·         ЕЕГ критерии за доказване на мозъчна смърт – Проф. Стаменова УМБАЛ „Св. Наум“

·         Роля на координаторите по донорство, изисквания, задачи, умения – Доц. Силви Кирилов

·         Детекция и клиничен преглед на потенциален донор – Проф. д-р М.Миланов, МБАЛСМ „Н.Пирогов“

·         Функции на координатора по донорство в лечебното заведение „Донорска база“ – д-р М. Ненков, ВМА

·         Инструментални методи за доказване на мозъчна смърт – Доц. Хаджидеков, УМБАЛ „Александровска“

·         Съобщаване на „лошите новини“ и подход към близките при съобщаване на смъртта – Снежина Тачева психолог УМБАЛ „Александровска“

·         Получаване на съгласие от близките при потенциален донор с установена мозъчна смърт – Снежина Тачева психолог УМБАЛ „Александровска“ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg