Годишен график за провеждане на планираните инспекции свали файл
 
Наръчник с
препоръки за Програми за осигуряване на качеството в процеса на трупно донорство свали файл
 
Длъжностна характеристика на координатор по донорство свали файл
 
Атестационна карта за оценка на координатора по донорство свали файл
 

Годишен график за провеждане на инспекции от отдел "Органна трансплантация" за 2012 г. свали файл
 
Годишен график за провеждане на инспекции от отдел "Асистирана репродукция" за 2012 г. свали файл
 
Годишен график за провеждане на инспекции от отдел "Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти" за 2012 г. свали файл
 
Протокол за кондициониране на донор
  свали файл
 

Разговор с близките - испански протокол
свали файл 
 
Можете да свалите СОП-ове от тук:
свали файлсвали файлсвали файл

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg