Текущи проекти на Изпълнителната агенция по трансплантацияОперативна програма „Добро управление“ - Проект № BG05SFОP001-2.006-0044 „Изпълнителна агенция по трансплантация – компетентна и ефективна държавна администрация“   Представяне на проекта 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg