Лечебни заведения,които извършват дейности по асистирана репродукция

Лечебно заведение Адрес Лице за контакт Телефон e-mail Уеб сайт
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ВАРНА, ООД Варна 9000, бул. Цар Освободител №150 Проф. Д.р Иван Тодоров Козовски - УИравител тел.: 052 / 613 790, 052 / 613 805 gkozovski@abv.bg Няма предоставен линк към това заведение
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР„КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА” ООД гр. Плевен 5008, бул. “Скобелев” 20 Доц. Д-р Емилияна Илиева Конова - УИравител тел.: 064/ 804 790 eikonova@abv.bg, info@ivfpleven.com Няма предоставен линк към това заведение
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД гр.София 1330, ж.к. „Разсадника”, ул. „Христо Благоев” 25-30 Никола Комнен Милачич - УИравител тел.: 920 09 01 mcrz@mail.bg; info@ivf-bg.com www.ivf-bg.com


ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg