Европейски ден на донорството

           На 11 октомври – Европейски ден на донорството, в 11 часа в Българската телеграфна агенция бе открита Седмица на донорството в България.

          За втора поредна година Изпълнителната агенция по трансплантация заедно с над 20 пациентски и партньорски организации проведе поредица от събития в цялата страна, посветени на различните аспекти на донорството и трансплантациите.

          В България над 1000 души са в листата на чакащите за трансплантация на орган, двойките с репродуктивни проблеми са 145 000, от трансплантация на стволови клетки имат нужда 100 души.

         Нуждата от донорски органи нараства всяка година в световен план. Само в Европейския съюз над 61 000 души чакат, а всеки ден 12 от тях умират. В България всяка година 200 души умират в очакване, като нови 300 влизат в листата на чакащите за орган.

         Идеята на Европейския ден на донорството и трансплантациите е да провокира дебат и информираност по проблемите на органното донорство и да предизвика така важния разговор в семействата.

Европейски ден на донорствотоследващи събития
1 2 3 4 5

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg