18.01.2019 г.  ---------------------------------
 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в ИАТ, дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията".
Обявление за конкурса

18.01.2019 г.  ---------------------------------
 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Младши експерт в ИАТ, дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията".
Обявление за конкурса

01.08.2018 г.  ---------------------------------
 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в ИАТ, дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията"
Обявление за конкурса

30.05.2018 г.  ---------------------------------
Обява за заемане на длъжността Главен секретар в Изпълнителна агенция по трансплантация.
Обява за процедурата
Протокол на комисията за допускане на кандидати в процедурата по мобилност за длъжността „Главен секретар“ на ИАТ
 Протокол на комисията за класиране на кандидатите в процедурата по мобилност за длъжността „Главен секретар“ на ИАТ
 
19.02.2018 г.  ---------------------------------
 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Младши експерт в ИАТ, дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията".
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите/недопуснатите до интервю кандидати
Формуляр за окончателните резултати
 
03.05.2017 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" на ИАТ.
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Формуляр за окончателните резултати
 
07.10.2015 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт - "Връзки с обществеността" към дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" на ИАТ.
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите до практически изпит
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Формуляр за окончателните резултати

02.10.2015 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" на ИАТ.
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите кандидати до конкурса
Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати

06.07.2015 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите кандидати до конкурса
Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати

11.09.2014 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Списък на недопуснатите кандидати до практически изпит
Заповед за прекратяване на конкурса

09.06.2014 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите и недопуснати до практически изпит кандидати
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Формуляр за окончателните резултати

07.04.2014 г.   ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши експерт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите до практически изпит кандидати

21.10.2013 г.   ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Окончателен резултат от конкурса

15.10.2013 г.   ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати
Окончателен резултат от конкурса

19.08.2013 г.   ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Младши експерт в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Формуляр за окончателните резултати

13.08.2013 г.  ---------------------------------
Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши експерт в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията"
Обявление за конкурса
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Списък на допуснатите до писмен практически изпит
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Окончателен резултат от конкурса

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg