Статистически данни

Световна статистика   Вижте ТУК


Лица, които приживе са изразили несъгласие за вземане
на органи, тъкани и/или клетки към 09.05.2019 г. от 2005 г. насам

 Брой лица:

2 795


Потенциални реципиенти на органи към 09.05.2019 г.

 Нуждаещи се от трансплантация на:

Брой:
 бъбрек

1028

 черен дроб

49

 сърце

46

 бял дроб

17

 панкреас

11

 тънко черво

0


Органни трансплантации, извършени в България към 09.05.2019 г.


 Данни по години:

2015

2016

2017

2018

2019

брой

ppm

брой

ppm

брой

ppm

брой

ppm

брой

ppm

 Брой трупни донори

19

 2.71

17

 2.43

19

 2.71

16

 2.28

3

0.43

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

38

 4.43

26

 3.71

32

 4.57

20

 2.86    2

0.28

 Бъбречни трансплантации от жив донор

13

 1.85

11

 1.57

8

 1.14

5

 0.71

4

0.57

 Общо бъбречни трансплантации

51

 7.28

37

5.28

40

 5.71

25

 3.57

6

0.86

 Сърдечни трансплантации

7

 1.00

9

 1.28

5

 0.71

4

 0.57

1

 0.14

 Белодробни трансплантации

 

 

 

 

 

 

 

  Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 


 

 


 

 

 

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

15

 2.14

10

 1.43

12

 1.71

11

 1.57

3

0.43

 Чернодробни трансплантации от жив донор

 1

 0.14

1

 0.14

1

 0.14

2

 0.28

1

 0.14 

 Общо чернодробни трансплантации

16

 2.28

11

 1.57

13

 1.85

13

 1.85

4

0.57


Данните за органните трансплантации, извършени в България по години (от 2000 до 2015 г.)   Вижте ТУКМеждународно сътрудничество за органни трансплантации от 2010 г. до 09.05.2019 г.

   

Бял дроб
за трансплантация

 Бъбреци
 от трупен донор

 Черен дроб
от жив донор

 Черен дроб
от трупен донор

Сърце за 
трансплантация 

Получени от Евротрансплант


1
Предоставени на Евротрансплант

7

2


9

4
Органни трансплантации по лечебни заведения към 09.05.2019 г.

За 2019 г. 
    по лечебни заведения       

 Бъбречни трансплантации
от жив донор

 Бъбречни трансплантации
от трупен донор

 Чернодробни трансплантации
от жив донор

 Чернодробни трансплантации
от трупен донор

Сърдечни трансплантации 

УМБАЛ "Александровска"

3

 

 

 

 

УСБАЛССЗ "Света Екатерина"

 

 

 

 

 1

МБАЛСМ "Пирогов"

 

 

 

 

 

УБ "Лозенец" гр. София

 1  2

 1

 1

 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ "Токуда"  гр. София

 

 

 

 

 

УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна

  

 

 

 

 

ВМА гр. София

 

 

 

 2

 

 ОБЩО:   11

4

 2

 1

 3

 1


 Предишни години
По лечебни заведения

 

Бъбречни трансплантации
от жив донор

Бъбречни трансплантации
от трупен донор

Чернодробни трансплантации
от жив донор

Чернодробни трансплантации
от трупен донор

Сърдечни трансплантации

УМБАЛ "Александровска" гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:

10
12
1
13
11
6
7
7
6
7
9
10
11
5
5

- 120 -

8
7
28
8
6
15
21
6
4
7
22
18
14
17
11

- 192 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 1 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

УСБАЛССЗ

 "Света Екатерина"

гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:

11
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 21 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

1
2
1
3
3
4
5
2
2
4
4
7
9
5
4

- 56 -

УБ "Лозенец" гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:
-
-
-
2
-
3
2
1
-
1
1
2
0
3
-

- 15 -

-
-
4
3
-
3
15
2
-
10
22
20
12
15
9

- 115 -

1
5
1
1
4
3
2
3
1
-
1
1
1
1
2

- 27 -

-
2
9
1
1
2
6
1
1
2
7
9
4
5
5

- 55 -

-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 2 -

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ "Токуда" гр.София

2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:

-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
1
-
-
-
-

- 1 -

-
-
-
-
-
-

- 0 -

МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:

1
2
-
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-

- 6 -

6
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 9 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

МБАЛ „Света Марина” гр.Варна

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:

-
4
2
1
3
3
2
1
-
-
-

- 16 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
гр.София

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 общо:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-

- 2 -

-
5
4
7
7
2
1
5
10
6
6
7
6

- 66 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 0 -

  

Видове взети стволови клетки от лечебните заведения и
тъканни банки с разрешени дейности по трансплантация
  до 2012 г.

 Вид на взетите стволови клетки

 2008г. 

 2009г.

 2010г.

 2011г.

 Вземане на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв
1 239  1 139 1 378

 1 370

 Вземане на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв
20   65   86   119
 Вземане на костен мозък
  5  2    

 ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg