Данни от лечебните заведения по асистирана репродукция.

За 2019 г.  по месеци:


Месец

Регистър донори

Регистър репродуктивни клетки

Регистър реципиенти

овоцити

сперматозоиди

ембриони


Януари
1 662 3 839 1 268 3 249 831

Февруари
2 165
 5 146 1 654
 4 664 1 164

Март
2 263 5 909 1 742 4 950
  1 238  

Април
 
 

 


Май
         

Юни

 

      
   

Юли

   
 
 

Август
 
 

 

 

 Септември
       
 

Октомври
 
       

Ноември
   
 


Декември
 
 
 
 


Лечебните заведения предават месечните си отчети за извършените дейности по асистирана репродукция до края
на следващия календарен месец.

 

Данни за предишни години:


Година

Регистър донори

Регистър репродуктивни клетки

Регистър реципиенти

овоцити

сперматозоиди

ембриони

 
2018 г.

23 394

62 174

18 091

50 309

12 710

 
2017 г.

22 258

55 416

17 670

45 372

11 938

 
2016 г.

 21 137

54 665

16 892

44 795

11 436

 
2015 г.

 21 964

55 882

16 761

43 430

11 682

 
2014 г.

 20 507

51 229

14 564

37 033

11 066

 
2013 г.

 20 804

37 361

12 077

26 050

10 815

 
2012 г.

 19 873

38 113

12 045

28 927

10 515

 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg