Починали в лечебните заведения

през м.октомври  2012г.

Лечебно
заведение

Период

Брой
починали
пациенти

Пациенти с
апаратна
вентилация

Пациенти
с мозъчна
смърт

Реализирани
донори

1.

МБАЛ-НКБ ЕАД

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

27 бр.

няма

няма

няма

2.

МБАЛ-Сливен

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

няма данни

10 бр.

няма

няма

3.

МБАЛ - Шумен АД

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

31 бр.

няма

няма

няма

4.

ВМА-София

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

41 бр.

няма

няма

няма

5.

МБАЛ - Ловеч АД

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

19 бр.

няма

няма

няма

  6.

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - Габрово

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

26 бр.

1 бр.със застрашаващо увреждане на моз.функция

няма

няма

7.

МБАЛ - Добрич

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

42 бр.

няма

няма

няма

8.

МБАЛ - Бургас АД

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

60 бр.

22 бр.със застрашаващо увреждане на моз.функция

няма

няма

9.

МБАЛ - Кюстендил

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

8 бр.

12 бр.със застрашаващо увреждане на моз.функция

няма

няма

10.

МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" - Велико Търново

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

29 бр.

3 бр.със застрашаващо увреждане на моз.функция

няма

няма

11.

МБАЛ - Хасково

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

28 бр.

не

няма

няма

12.

МБАЛ-Монтана

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

39 бр.

4 бр.със застрашаващо увреждане на моз.функция

няма

няма

13.

УМБАЛ "света Анна" - София

01.10.2012г.- 31.10.2012г.

65 бр.

3 бр.със застрашаващо увреждане на моз.функция

няма

няма


Всички лечебни заведения (донорски бази) следва да предоставят горепосочената информация ежемесечно.
ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg