СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ,
СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МЗ
ПО НАРЕДБА № 29 ЗА 2012 година
   1 УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА
Клиника по урология
Клиника по нефрология
Централна клинична лаборатория
Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
Лаборатория по микробиология
Клиника по очни болести
Клиника по хематология
Централна лаборатория клинична имунология
   2 ВМА СОФИЯ
Клиника по чернодробна хирургия
Клиника по гастроентерология
Клиника по анестезия и интензивно лечение
   3 МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА
Клиника по анестезия и интензивно лечение
Клиника по очни болести
   4 СБАЛССЗ СВЕТА ЕКАТЕРИНА СОФИЯ
Клиника по сърдечна хирургия
Клиника по кардиология
Клиника по съдова хирургия
Клиника по анестезия и интензивно лечение
   5 МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ
Клиника по анестезия и интензивно лечение
   6 УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ПЛОВДИВ
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
   7 УМБАЛ ГЕОРГИ СТРАНСКИ ПЛЕВЕН
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
   8 МБАЛ СВЕТА МАРИНА ВАРНА
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  Клиника по сърдечна хирургия
  Клиника по нефрология
   9 МБАЛ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  10 СБАЛДОХЗ
  Клиника по хематология
  11 СБАЛХЗ
  Клиника по хематология
  12 МБАЛ БУРГАС
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  13 МБАЛ ПЛОВДИВ
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  14 МБАЛ РУСЕ
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  15 МБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОРОВИЧ СТАРА ЗАГОРА
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  16 МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  17 МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА ГАБРОВО
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  18 МБАЛ ДОБРИЧ
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  19 МБАЛ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛЕВ КЮСТЕНДИЛ
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  20 МБАЛ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ЛОВЕЧ
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  21 МБАЛ СТ.ИЛИЕВ МОНТАНА
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  22 МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД
  Клиника по Анестезия и интензивно лечение
  23 МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ СЛИВЕН
  Клиника по анестезия и интензивно лечение

  24

МБАЛ ШУМЕН
  Клиника по анестезия и интензивно лечение
  25 МЦ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ АНДРЕЕВ И КО
  26 СБОБАЛ ВАРНА
  Клиника по очни болести

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg