Данни за 2017 година

 
Брой присадени тъкани и клетки

 2017 по месеци 

 От жив донор  

 От трупен донор 

януари

 23

17

февруари

 34

25

март

   47  

  33+2*1/2

април

 26

    20+3*1/2  

май

 31

 30

юни

 31

 33

юли

  29 

   17  

август

   37  

 16

септември

  22+3*1/3

 16

октомври

 30+1/3

   23  

ноември

 38+4*1/2  

  33 

декември

  43+1*1/2+2*1/3

  15 

Общо:

 391+5*1/2+6*1/3

278+5*1/2 Трупни донори

 


Тъкани и клетки, взети от трупен донор

 2017 г. по месеци 

 Брой 

 

 2017 г. 

 Брой 

януари

 22

 

януари

 324+1*1/3+2*2/3 

февруари

 26

 

февруари

 525+6*1/3+6*2/3 

март

   20  

 

март

402 

април

  11 

 

април

 245+2*1/2   

май

  20 

 

май

296+13*1/2+2*2/3     

юни

 24

 

юни

488+4*1/2+1*3/4  

юли

  16 

 

юли

247+2*1/2+2*2/3 

август

 16

 

август

299+1*1/2 

септември

  14 

 

септември

284+5*1/2+4*2/3    

октомври

 14

 

октомври

218+2*1/2 

ноември

 23

 

ноември

392+5*1/2+1*1/3+4*2/3   

декември

  12 

 

декември

194+4*1/2+6*2/3  

Общо:

 218

 

Общо:

 3914+38*1/2+8*1/3+26*2/3+1*3/4Живи донори

 


Тъкани и клетки, взети от жив донор

 2017 г. по месеци 

 Брой 

 

 2017 г. 

 Брой 

януари

350

 

януари

510

февруари

385

 

февруари

 532 

март

 495 

 

март

 681 

април

 327 

 

април

455

май

465

 

май

 650 

юни

 452 

 

юни

    646    

юли

379

 

юли

  568  

август

378

 

август

 593 

септември

 358 

 

септември

543 

октомври

424 

 

октомври

611 

ноември

538

 

ноември

737 

декември

  413  

 

декември

602

Общо:

4 964

 

Общо:

7 128 Данни за предишни години

Години

Брой
присадени
тъкани и клетки от
жив донор

Брой
присадени
тъкани и
клетки от
трупен донор

 Брой
трупни донори

Тъкани и клетки,
взети от
трупен донор

Брой
живи донори

Тъкани и клетки,
взети от
жив донор

2017

391+5*1/2+6*1/3

278+5*1/2

218

3914+38*1/2+8*1/3+26*2/3+1*3/4

4 964

7 128

2016

294

238

205

3 902+11*1/3+9*2/3

5 027

7 063

2015

276

335+2/3

254

5 096

4 428

6 182

2014

187

250+1/3

243

4 008

3 588

5 216

2013

197

228

190

3 401

3 139

3 551

2012

209 188

232

2 837

1 716

2 879ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg