Указания на Изпълнителна агенция по трансплантация за органно и тъканно донорствоДонорски бази
 свали файл
                 
Откриване на донор, клинична оценка и разширени критерии на Испанската програма ТРМ  свали файл
                
Минимални задължителни изследвания на донора  свали файл

Мозъчна смърт  част І, 
част ІІ

Кондициониране на донор  свали файл

Разговор със семейството  
свали файл

Вземане на орган от жив донор  свали файл

Бъбречна трансплантация  свали файл

Мулти-органна експлантация от трупен донор свали файл,  Приложение:  свали файл
 


 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg