Б л а н к и


● Регистър на пациентите на апаратна вентилация   изтегли файл

● Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти   изтегли файл

● Постмортални грижи - Заповед и Декларация за избор на агенция   изтегли файл

● УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ   изтегли файл

● ДЕКЛАРАЦИЯ за ИЗРАЗЯВАНЕ НА НЕСЪГЛАСИЕ за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта   свали файл

●  ФИШ-НАПРАВЛЕНИЕ ЗА СПЕШНО ИМУНОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУПЕН ДОНОР   свали бланка

Приложения към Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.3, ал.4 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл.6, ал.2 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл.6, ал.5 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл.9, ал.3 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл.9, ал.4 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към чл.12, ал.3 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 към чл.12, ал.5 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.17, ал.7 и ал.8 от Наредбата   свали файл   (на английски: свали файл )

Донорско досие - трупни донори на органи

● CHECK-LIST ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ ЧОВЕШКИ ТРУП   свали файл  (не се изпраща в ИАТ, само за сведение на координаторите)

● СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР на Изпълнителната агенция по трансплантация   свали файл

● СЕРТИФИКАТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДОНОРА   свали файл

● ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ ПРИ ТРАЙНО И НЕОБРАТИМО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФУНКЦИИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ФУНКЦИИТЕ НА МОЗЪЧНИЯ СТВОЛ   свали файл

● ПРОТОКОЛ ЗА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ СЛЕД СМЪРТА НА НЯКОЙ ОТ БЛИЗКИТЕ   свали файл

● РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА   свали файл  (само когато случаят е съдебно медицински)

● ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ, КОГАТО Е ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   свали файл
  (само когато се отнася за лица под 18 години)

● ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ, съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, съгласно чл.13 (1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ ЗА ПРИСАЖДАНЕ   бланка на български език свали файл бланка на английски език свали файл 

● УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ   свали файл

Живи донори на органи

● ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ, съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР, съгласно чл.13(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Потенциални реципиенти

● ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16. (1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАТ за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ на ТЪКАНИ (вид тъкани) И КЛЕТКИ (вид клетки)   свали файл

За листа чакащи бъбрек

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАТ за бъбречна трансплантация   свали файл

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАТ за бъбречна трансплантация   свали файл


За листа чакащи панкреас

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАТ за трансплантация на панкреас  свали файл

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАТ за трансплантация на панкреас   свали файл


За листа чакащи сърце

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАТ за сърдечна трансплантация   свали файл

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАТ за сърдечна трансплантация   свали файл

За листа чакащи черен дроб

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАТ за чернодробна трансплантация.   свали файл

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАТ за чернодробна трансплантация   свали файл

За листа чакащи бял дроб

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАТ за белодробна трансплантация   свали файл

● ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАТ за белодробна трансплантация   свали файл

За листа чакащи самовъзстановяващи се тъкани

● ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Присаждане на органи

● ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13 (1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл. 16.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Трупни донори на тъкани и клетки

● СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация   свали файл

● ПРОТОКОЛ ЗА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ СЛЕД СМЪРТА НА НЯКОЙ ОТ БЛИЗКИТЕ   свали файл

● РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА   свали файл  (само когато случаят е съдебно- медицински)

● ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ, КОГАТО Е ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   свали файл  (само когато се отнася за лица под 18 години)

● ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, съгласно чл.13(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Живи донори на тъкани и клетки

● ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ, съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР, съгласно чл.13(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЗЕМАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР, съгласно чл.29, ал.1 от ЗТОТК   свали файл

Присаждане на тъкани и клетки

● ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13(1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16. (1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Вземане на органи, тъкани и клетки от животински произход

● ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ С ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, съгласно чл.14.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Присаждане на органи тъкани и клетки от животински произход

● ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ С ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, съгласно чл.14.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

● РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16. (1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Договори за съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация

● ДОГОВОРИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ.15а от ЗТОТК, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл  Бланката се изпраща заедно с копие от договора.

Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК

● ОТГОВОРНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.15г от ЗТОТК И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл  Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК.

Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт

● ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МОЗЪЧНА СМЪРТ по чл.18, ал.2 ЗТОТК, съгласно чл.23.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл  Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове.

Договори за дарениеСериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки

● ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 при сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти   свали файл

Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация

● ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НУЖДА ОТ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ   свали файл

Ембрионални органи тъкани и соматични, плацентни и амниотични клетки предназначени за трансплантацияАсистирана репродукция

● ДОНОРСКИ ДАННИ съгласно чл.44   придруж.писмо   свали таблица

● ДАННИ ЗА РЕПРОДУКТИВНИТЕ КЛЕТКИ съгласно чл.44   придруж.писмо   свали таблица

● РЕЦИПИЕНТСКИ ДАННИ съгласно чл.44   придруж.писмо   свали таблица

● ДАННИ за НЕПАРТНЬОРСКИ ДОНОРИ   свали таблица

● ДОГОВОРИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, по чл.75, т.2 от Наредба № 28 от 20 юни 2007 г.   свали файл  (бланката се изпраща заедно със заверено копие от договора).

● ИНФОРМАЦИЯ, ПОДАВАНА КЪМ ИАТ ЗАЕДНО С ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ   свали файлвтори вариант за ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ   оригинал на английски


Приложения към Наредба № 28  от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, 2, 3, 4, 5 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 62, ал. 3 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 65, ал. 1 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 65, ал. 2 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 към чл. 66, ал. 2 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 към чл. 67, ал.2 от Наредбата   свали файл

● ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 към чл. 68, ал. 3 от Наредбата   свали файл


ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg