ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

 Лечебно заведение

Контакти

Ръководител на лечебното заведение

Дейности по трансплантация които лечебното заведение може да извършва

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД

град София

Адрес: гр. София 1606,
бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" № 21

тел: 02/915 44 11
02/952 11 61
02/954 94 68

тел. Директорски:
02/915 42 11 
факс Директорски: 
02/951 62 69

e-mail: pirogov@pirogov.bg
сайт: www.pirogov.bg

 Проф. д-р
Асен
Георгиев Балтов


Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)и предоставянето им за трансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек.
3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор.
4. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа.
5. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация.
 
Удостоверение №19 / 21.12.2010 г.

 ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ

град София

Адрес: гр. София 1606,
бул."Георги Софийски" № 3 

Тел. централа:
02/922 60 00
02/952 14 51
02/922 62 96
факс: 02/922 55 72

тел.директорски:
02/922 54 22
e-mail: vma@vma.bg

сайт
www.vma.bg

 Бригаден ген.
проф. д-р
 Венцислав
 Методиев Мутафчийски
,
д.м.н
Началник на ВМА

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мзъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация. 
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб. 
3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване
предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор. 
4. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан.

Удостоверение № УД-00-5 / 27.08.2018 г.

 УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

град София

 Адрес: гр. София 1431, 
район Триадица,
бул."Пенчо Славейков"
52А 

 тел. за цялата страна:
0700 12 131
тел. за прием пациенти:
02/915 94 13, 915 94 19
факс: 02/915 94 45
Директорски:
тел.: 02/915 94 04
факс.: 02/954 90 57
e-mail: info@uhsek.com
сайт:  www.uhsek.com

Проф. д-р
Генчо
Кръстев
Начев
,
д.м.н

Изпълнителен директор

1. Вземане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
 
2.
Присаждане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
 
3.
Присаждане на тъкани:  други сърдечни и съдови тъкани. 
 
Удостоверение № 10 / 16.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД 

град София

 Адрес: гр.София 1431,
ул."Св. Георги Софийски" 1

тел.централа: 
02/923 01
регистратура ДКБ:
02/923 05 92
факс:  02/923 06 46

e-mail:
umbal.alexandrovska@gmail.com
сайт: 
alexandrovska.com

Д-р
Костадин Георгиев Ангелов

Изпълнителен директор

1. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - бъбрек, черен дроб.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек, част от черен дроб от жив донор.
3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, етикиране, предоставяне, присаждане и  транспортиране  на стволови клетки и костен мозък .
4. Експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане на очна роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 8 /16.12.2010 г.

 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТА МАРИНА" ЕАД

град Варна

 Адрес: гр. Варна 9010,
бул. “Христо Смирненски” 1

тел.централа:
052/30-28-51 (до 59)
052/ 97 80 00
052/ 97 82 11

факс: 052/30 28 74

e-mail: officeub@mail.bg
сайт:
www.svetamarina.com

Проф. д-р
Валентин Любомиров Игнатов,
д.м.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.  
2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
5.  Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.

Удостоверение № УД-00-6/ 20.09.2018 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"

град СОФИЯ 

 Адрес:
гр.София 1407,
ул. "Козяк" 1

 тел.централа:
02/ 960 76 81 (до 85)

сайт: www.lozenetz-hospital.bg

Проф. д-р
Любомир Димитров Спасов,
д.м.

Директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп –  черен дроб, панкреас, тънко черво.
3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на  част от черен дроб от жив донор.
4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп –  бъбрек.
5. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от жив донор – бъбрек.
6. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – сърце и бял дроб.

Удостоверение № 53 / 21.01.2011 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
АД

град РАЗГРАД

Адрес: гр. Разград 7200,
ул. «Коста Петров» № 2
 

тел. централа:
084/62 43 21
084/62 43 22
084/62 43 23
факс: 084/62 97 65
GSM: 0887 47 11 78
e-mail: mbal@bogytec.com
сайт: www.mbal-razgrad.com

Д-р
Гечо Вълков

Жеков

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 34 / 28.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

град РУСЕ

 Адрес: гр. Русе 7002,
ул. „Независимост ” № 2

тел: 082/88 72 15
082/88 72 23
факс: 082/82 10 11
GSM: 0888 50 49 72
e-mail: hospitalruse@hospitalruse.org
сайт: www.mbal.rousse.bg

Д-р
Иван Христов
Стоянов


Изпълнителен директор
 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
 
2.  Присаждане на тъкани: костно-сухожилна  тъкан и кожа.

Удостоверение № УД-00-2 / 08.02.2018 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ШУМЕН - АД

град Шумен

 Адрес: гр. Шумен 9700,
 ул.
“Васил Априлов”  63

тел.централа: 054/80 07 33
054/85 57 55
тел./факс: 054/80 07 51
GSM: 0884 29 50 15
e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net
сайт: http://mbal-shumen.com/

Д-р
Димитър Георгиев Костов

Изпълнителен директор
 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация

Удостоверение № 7 / 14.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” -  АД

град Сливен

 Адрес: гр. Сливен 8800,
бул. „ Христо Ботев”
 № 1 

тел.центала: 044/61 17 00
тел.директор: 044/ 61 17 01
факс: 044/62 43 26
GSM: 0896 74 80 54
e-mail: mbal.sl@iradeum.com
сайт: www.mbal.sliven.net

Д-р
Васислав Петрониев Петров

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
 

Удостоверение № 1 / 10.03.2014 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА АННА” АД

град София

 Адрес:  гр.София 1709,
ж.к. "Младост 1",
ул.
“Димитър Моллов” № 1 

тел:  02/975 90 00
02/975 92 22
факс: 02/975 90 12
GSM: 0896 91 19 11
e-mail:
mbalsveta-anna@sveta-anna.eu
сайт: www.sveta-anna.eu

Д-р
Славчо Сотиров Близнаков

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

3. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.

Удостоверение № 13 / 03.08.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" - АД

град Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора 6000,
ул.
“Генерал Столетов” № 2

тел: 042/69 82 10
042/62 37 50
факс: 042/60 11 25
GSM: 0884 30 35 10
e-mail: offices@umbal-kirkovich.org
сайт: www.umbal-kirkovich.org

Доц. д-р
Йовчо Петков Йовчев,
д.м.н.

Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация. 

2. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.

3. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана и склера.

Удостоверение № 10 / 11.09.2015 г.

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” -  АД

град Велико Търново

 Адрес:
гр.
Велико Търново 5000,
ул. „Ниш”
 № 1
тел.централа: 062/62 68 41
тел.прием: 062/67 89 00 314
тел.директор: 062/64 09 16
факс: 062/64 08 29
GSM: 0888 30 03 45
e-mail: mobal_sch@yahoo.com
сайт: www.mobaltarnovo.com

Д-р
Стефан Филев
Филев

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и  поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 37 / 28.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА
КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

град Варна

 Адрес: гр. Варна 9000,
ул. „Хр. Смирненски” № 3

тел.: 052/38 62 10
052/ 38 62 20
секретар: 052/30 28 75
факс: 052/30 26 50
GSM: 0888 43 39 96
e-mail: mbal_varna@vma.bg
сайт: www.vma.bg

Полк. д-р
Ивайло
Петров
Въжаров

Началник на МБАЛ

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.

Удостоверение № 44 / 30.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  БУРГАС - АД


град Бургас
 

 Адрес: гр. Бургас 8000,
ул.„Стефан Стамболов”
№ 73
тел: 056/81 05 49
056/81 05 47
056/89 47 00
факс: 056/81 05 92
GSM: 0878 23 17 13
e-mail: dirmbal@abv.bg
сайт: www.mbalburgas.com

Д-р
Бойко Георгиев Миразчийски


Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
 
Удостоверение № 8 / 11.08.2015 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
”СВЕТИ ГЕОРГИ” - ЕАД


град Пловдив

 Адрес: гр. Пловдив 4001,
бул. "Пещерско шосе" № 66
и
бул. "Васил Априлов" № 15

тел.: 032/60 29 74
032/60 29 82
факс: 032/64 40 58
GSM: 0886 66 98 98
e-mail: unihosp@unihosp.com
сайт: www.unihosp.com

Проф. д-р
Карен
Бриянов Джамбазов
,
д.м.н.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни) и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на тъкани: (костно-сухожилни тъкани).
 
3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки.

Удостоверение № 6 / 22.03.2013 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 
„Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” - АД


град Кюстендил

 Адрес: гр. Кюстендил 2500,  
пл. "17-ти Януари" № 1
 

тел: 078/55 02 41
078/55 02 61
факс: 078/55 02 31
GSM: 0878 47 08 52
e-mail: mbal_kn@abv.bg
сайт: www.mbalkn.com

Д-р
 
Александър Стефанов Величков

Прокурист

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 36 / 28.12.2010 г.

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД

град София

 Адрес: гр. София 1309,
ул.
"Коньовица" № 65    

тел.централа: 02/921 15 82
02/921 15 21
02/921 15 24
тел.директор: 02/921 13 44
GSM: 0888 98 99 99
 e-mail: nkb@hearthospital.bg
сайт: www.hearthospital.bg

Проф. д-р
Марио
Драганов Станкев
,
д.м.н.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно - сухожилни тъкани)  и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 21 / 22.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ ЕАД

 
град София

Адрес:  гр.София 1527,
ул.
“Бяло море” № 8

тел.централа: 02/943 11 70
факс: 02/943 21 44
GSM: 0886 22 61 16
e-mail Директор: direktor_isul@isul.eu
сайт: www.isul.eu

Проф. д-р
 Бойко Георгиев Коруков,
 д.м

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

2. Присаждане на  тъкани: очна роговица и амнион. 

3. Присаждане на  тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани, меки тъкани (перикард, фасция лата) и кожа.

4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение, алогенна и автоложна трансплантации на хемопоетични стволови клетки.

Удостоверение № 
2 / 08.02.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ”
- АД 

град Плевен

 Адрес: гр. Плевен 5800,
ул. „Георги Кочев”
 № 8-А

тел.централа: 064/88 61 00
тел.директор: 064/88 64 44
факс: 064/80 42 12
 e-mail: umbal@umbalpln.com
сайт: www.umbalpleven.com

Доц. д-р

Цветан Христофоров Луканов,
 д.м.н.

Изпълнителен директор
 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на очна роговица и други тъкани (амниотична мембрана).

Удостоверение № 14 / 13.09.2016 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ - АД

град Добрич

 Адрес: гр. Добрич 9300
ул. „Панайот Хитов”  № 24

тел: 058/60 01 60
       058/60 07 23
факс: 058/60 04 14
GSM: 0884 54 09 52
 e-mail: oblb@bergon.net
сайт: www.mbal-dobrich.com

Д-р
Светозар Байчев Петров

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 49 / 30.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  ПЛОВДИВ - АД

град Пловдив

 Адрес: гр. Пловдив 4003,
бул.
“България” № 234

тел: 032/95 92 21
факс: 032/95 92 21
GSM: 0878 86 75 26
 e-mail: mbalplovdiv@abv.bg
сайт: www.mbal.net

д-р
Иво Петров Мильотев

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани ( костно - сухожилни тъкани)  и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на тъкани  (костно- сухожилни тъкани).

Удостоверение № 6 / 14.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
 
Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД

 
град ГАБРОВО

 Адрес: гр. Габрово 5300,
ул „Д-р Илиев- Детския” № 1

тел.централа: 066/80 89 01
066/80 89 11
факс: 066/80 44 24
GSM: 0884 68 50 96
e-mail: mbalgab@gmail.com
сайт: www.mbalgabrovo.com

Д-р
Нели Иванова Савчева

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

 

Удостоверение № 35 / 28.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД


град ЛОВЕЧ

 Адрес: гр. Ловеч 5500,
ул „Съйко Съев” №27

тел.централа: 068/60 33 70
068/60 33 81
факс: 068/60 33 71
GSM: 0898 55 84 30
e-mail: mail@mbal-lovech.com
сайт: www.mbal-lovech.com

Д-р
Румяна Петрова Нановска

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

 

Удостоверение 60 / 21.06.2011 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД

град СМОЛЯН

Адрес: гр. Смолян 4700,
бул „България” №2

тел.централа: 0301/6 26 66
0301/6 23 95
факс: 0301/6 25 49
GSM: 0889 22 17 70
e-mail:
mbalsmolyan@abv.bg
сайт: www.mbalsmolyan.com

Д-р
Марин Даракчиев

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

 

Удостоверение 63 / 19.09.2011 г.

  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД

град МОНТАНА

 

Адрес: гр. Монтана 3400,
ул „Сирма войвода” № 4

тел.централа: 096/30 68 81
факс: 096/30 75 54
GSM: 0889 50 70 95
e-mail: mbalmont@net-surf.net
сайт: www.mbalmontana.com

Д-р
Тодор Борисов  Тодоров

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 
Удостоверение
64 / 21.09.2011 г.

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ТОКУДА” ЕАД

град СОФИЯ

 

 Адрес: гр. София 1407,
бул „Никола Вапцаров” №51Б

тел.централа: 02/403 40 00;
02/403 49 01

факс: 02/403 40 10
e-mail: tokuda.info@acibademcityclinic.bg
сайт: www.tokudabolnica.bg

Д-р Венелина Филипова Атанасова

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

2. Вземане, ескпертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб 
3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан,  хрущялна тъкан, фасция лата и кожа. 
4. Присаждане на роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 3  / 20.03.2017 г.

 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ
СВЕТИ НАУМ” ЕАД

град СОФИЯ

 Адрес: гр. София 1113,
ул „д-р Любен Русев” №1

тел.централа: 02/970 23 00
факс: 02/870 93 09
e-mail: ubalnp@yahoo.com
сайт: www.svnaum.com

 

Проф. д-р
Иван  Господинов Миланов,
д.м.н

Изпълнителен директор

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

 Удостоверение 3 / 14.04.2014 г.

 

 

 

ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

град СОФИЯ

 

Адрес: гр. София 1233,
бул „Ген. Н. Столетов” №67А
тел.централа: 02/926 81 00,
02/926 81 47
тел. директор: 02/926 81 05

e-mail:
registratura@5mbal-sofia.com
     
сайт: www.5mbal-sofia.com

 

 

Д-р
Борил Петров
Петров


Изпълнителен директор

 
1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

 2. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

 Удостоверение 5/ 30.06.2014 г.


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД

град ЯМБОЛ 

Адрес:  гр. Ямбол 8600,
ул. „Панайот Хитов” №30


тел.централа: 046/661 530,
Факс: 046/661 541
e-mail:
mbal@mbal-yambol.net
 
сайт: www.mbal-yambol.net
 

 

 

Д-р
Панайот Грудев
Диманов


Изпълнителен директор

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.


 Удостоверение № 9/ 18.08.2015 г.


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АД

град СИЛИСТРА 

Адрес:  гр. Силистра 7500,
ул. „Петър Мутафчиев” №80


тел. секретар: 086/818 446,
Факс: 086/823 917
e-mail:
mbalss@abv.bg
 
сайт: www.mbal-silistra.bg
 

 

 

Д-р
Даниела Димитрова
Костадинова

Изпълнителен директор

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.


 Удостоверение № 12/ 03.11.2015 г.УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯМЕД ЕООД

град СОФИЯ 

Адрес:  гр. София 1797,       район 'Изгрев',
бул. "Г. М. Димитров"  № 16


за цялата страна: 0700 89 089
телефони: 02/465 00 00,
 02/465 00 02
 GSM: 0895 555 444 
факс: 02/417 55 24

e-mail:
hospitalsofiamed@bulpharma.bg
 
сайт: www.hospitalsofiamed.bg
 

 
 

Д-р
Йордан Любенов
Пелев

Управител

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

2. Присаждане на преработена костна тъкан: спонгиоза.


 Удостоверение № 15/ 26.10.2016 г.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - УНИ ХОСПИТАЛ ООД

град ПАНАГЮРИЩЕ 

Адрес: 

гр. Панагюрище 4500
ул. "Георги Бенковски"  № 100


Регистратура: 0357 88 581,   
0357 88 582,
 Спешно отделение: 0357 88 563

e-mail:
uni@unihospitalbg.com
 
сайт: www.unihospitalbg.com
 

 

 


 

 д-р
Ангел Проданов


прокурист

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, хрущялна тъкан и кожа.


 Удостоверение №  4/ 07.04.2017 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПУЛС АД

град БЛАГОЕВГРАД 

Адрес: 

гр. Благоевград 2700,
ул. "Славянска"  № 62


Регистратура :
073/88 20 20
 073/88 20 65
 Тел./факс: 073/87 09 00

e-mail:
mbalpuls@mbalpuls.bg
 
сайт: bolnicapuls.com

  

Д-р
Добромир Илиев Илковски


Изпълнителен директор

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.


 Удостоверение №  5/ 12.04.2017 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД

град ПАЗАРДЖИК 

Адрес: 

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Болнична"  № 15


Регистратура :
034/408 600
 034/ 408 601
 Тел./факс: 034/408 766

e-mail:
mbalpz@gmail.com
 
сайт: www.mbal-pz.com

  

Д-р
Васил  Костов
Вълчев


Изпълнителен директор

 


1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.


 Удостоверение №  7/ 30.08.2017 г.


УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКА РУСЕ" ООД

град РУСЕ 

Адрес: 

гр. Русе 7013,
ул. „Рига"   № 35


Тел : 082 /830 230
 GSM: 0876 830 230;
0885 816 090

e-mail: medicaruse@abv.bg 
сайт: www.medicabg.com/umbal


 

Д-р
Ивелин Цанков Йоцов


Управител

 

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им  за трансплантация

2. Присаждане на костно-сухожилни тъкани.

3. Присаждане на амниотична мембрана.


 Удостоверение № УД-00-7/ 25.09.2018 г.

 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg