ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

 

Лечебно заведение

Контакти

Ръководител на
лечебното заведение

Дейности по трансплантация, които ЛЗ може да извършва

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД


Град СОФИЯ

Адрес: град София 1431,
ул. "Св. Георги Софийски" № 1

тел. централа: 02/923 01
регистратура ДКБ:
02/923 05 92
факс: 02/923 06 46

е-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com
сайт:
alexandrovska.com

Д-р  Костадин
Георгиев
Ангелов


Изпълнителен директор

1. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - бъбрек, черен дроб.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек, част от черен дроб от жив донор.
3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, етикиране, предоставяне, присаждане и транспортиране на стволови клетки и костен мозък.
4. Експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане на очна роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 8 / 16.12.2010 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА" ЕООД

Град ВАРНА

Адрес: град Варна 9002,
ул. "Дойран" № 15

тел. централа 052/634 091,
052/634 901
тел. Директор: 052/ 634 086
факс: 052/ 634 096

е-mail: eyehospital.varna@mbox.contact.bg
сайт:
www.eyehospital-varna.com

Д-р  Руслан
Здравков
Тошев

Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 46 / 30.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД


Град СТАРА ЗАГОРА

Адрес: град Стара Загора 6003,
ул. "Генерал Столетов" № 2

тел.: 042/623 750,
042/605 443
тел. Директор: 042/600 710
факс: 042/601 125


е-mail: offices@umbal-kirkovich.org

сайт: www.umbal-kirkovich.org/

Доц. д-р
Йовчо
Петров
Йовчев
,
д.м.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им  за трансплантация.

2. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.

3. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана и склера.

Удостоверение № 10 / 11.09.2015 г.

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТА АННА" АД


Град СОФИЯ

Адрес: град София 1709,
ж-к "Младост-1",
ул. "Димитър Моллов" № 1

тел. централа: 02/975 90 00,
02/975 92 22
тел. Директор: 02/975 92 20
факс: 02/975 90 12

е-mail: mbalsveta-anna@sveta-anna.eu
сайт:
www.sveta-anna.eu

 Д-р Славчо
Сотиров
Близнаков


Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

2. Присаждане на тъкани: роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

3. Присаждане на костно-сухожилни тъкани.

Удостоверение 13 / 03.08.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ЦАРИЦА ЙОАННА" - ИСУЛ ЕАД


Град СОФИЯ

Адрес: град София 1527,
ул. "Бяло море" № 8

тел. централа: 02/ 943 21 70
тел.: 02/ 943 23 16, 02/943 22 15
факс: 02/ 943 21 44,
02/943 21 80
GSM: 0886 22 61 16

е-mail Директор:
mdirektor_isul@isul.eu
сайт:
www.isul.eu

Проф. д-р
Бойко
Георгиев
Коруков
,
д.м.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
2. Присаждане на  тъкани: очна роговица и амнион.

3.Присаждане на  тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани, меки тъкани (перикард, фасция лата) и кожа.
4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение, алогенна и автоложна трансплантации на хемопоетични стволови клетки.

Удостоверение № 2 / 08.02.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД


Град ПЛОВДИВ

Адрес: град Пловдив 4001,

База 1: бул. "Васил Априлов" №15
База 2: бул. "Пещерско шосе" №66

тел. централа База 1: 032/60 21
тел. централа База 2: 032/26 41 70

факс: 032/64 40 58
GSM: 0886 66 98 98

е-mail: unihosp@unihosp.com
сайт:
www.unihosp.com

Проф. д-р
Карен
Бриянов
Джамбазов
,
д.м.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни) и предоставянето им за трансплантация.
2. Присаждане на тъкани: (костно-сухожилни тъкани).
3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки.

Удостоверение № 6 / 22.03.2013 г.

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ" АД

Град ТЪРГОВИЩЕ

Адрес: град Търговище 7700,
кв. 'Запад'

тел. централа: 0601/68 888
тел. Директор: 0601/68 821
факс: 0601/648 64

е-mail: info@mbalturgovishte.com
сайт:
mbalturgovishte.com

Д-р  Иван
Василев
Светулков

Изпълнителен директор

1. Присаждане на тъкани: кожа (ало- и ксено-).

Удостоверение № 48 / 20.07.2011 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД


Град ПЛЕВЕН

Адрес: град Плевен 5800,
ул. "Георги Кочев" № 8А

тел. централа: 064/886 100
тел. Директор: 064/886 444
факс: 064/804 212

е-mail: umbal@umbalpln.com
сайт:
www.umbalpleven.com

Доц. д-р 

Цветан
Христофоров Луканов,
 д.м.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
2. Присаждане на очна роговица и други тъкани (амниотична мембрана).

Удостоверение № 14/ 13.09.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

Град РУСЕ

Адрес: град Русе 7002,
ул. "Независимост" № 2

тел. централа: 082/887 223
тел. Директор: 082/887 215
факс: 082/821 011
GSM: 0888 50 49 72

е-mail: hospitalruse@hospitalruse.org

сайт:
www.mbal.rousse.bg

Д-р  Иван
Христов
Стоянов

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан и кожа.

Удостоверение № УД-00-2 / 08.02.2018 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА
"Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД


Град СОФИЯ

Адрес: град София 1606,

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен"
№ 21

тел. централа: 02/915 44 11
02/952 11 61,
02/954 94 68
тел. Директор: 02/915 42 11
факс Директор: 02/951 62 68

е-mail: pirogov@pirogov.bg

сайт: www.pirogov.bg

Проф. д-р
Асен
Георгиев
Балтов


Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек.
3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор.
4. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа.
5. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация.

Удостоверение № 19 / 21.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПЛОВДИВ" АД

Град ПЛОВДИВ

Адрес: гр. Пловдив 4003,
бул. “България” № 234

тел: 032/95 92 21
факс: 032/95 92 21
GSM: 0878 86 75 26


е-mail: mbalplovdiv@abv.bg

сайт: www.mbal.net

д-р Иво Петров Мильотев

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани ( костно - сухожилни тъкани)  и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на тъкани  (костно- сухожилни тъкани).

Удостоверение № 6 / 14.12.2010 г.

"НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1756,
ул. "Пловдивско поле" № 6

регистратура: 02/970 11 89
секретар тел.: 02/970 11 04
02/970 11 05
факс: 02/970 11 07
GSM: 0877 676 139,
0877 687 661

е-mail: sbalhz@abv.bg
сайт:
www.nsbalhz.bg

Доц. д-р
Бранимир Владимиров Спасов, дм


Изпълнителен директор

1. Експертиза, вземане, обработка, преработка, съхранение, алогенна и автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки, при спазване на приложимите нормативни актове и медицински стандарти.

Удостоверение № 24 / 22.12.2010 г.

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1606,

бул. "Св. Георги Софийски" № 3

тел. централа: 02/922 60 00,
02/922 14 51,
02/922 62 96
факс: 02/952 65 36
тел. Н-к ВМА: 02/922 54 22

е-mail: vma@vma.bg
сайт:
www.vma.bg

Бригаден ген.
проф. д-р
Венцислав
Методиев Мутафчийски
,
д.м.н.
Началник на ВМА

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мзъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация. 
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб. 
3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор. 
4. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан.

Удостоверение УД-00-5 / 27.08.2018 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТА МАРИНА" ЕАД


Град ВАРНА

Адрес: град Варна 9010,

ул. "Христо Смирненски" № 1

тел. централа: 052/302 851 до 860,
052/978 000,
052/978 211
факс: 052/302 874

е-mail: officeub@mail.bg
сайт:
www.svetamarina.com

Проф. д-р
Валентин Любомиров Игнатов,
д.м.

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
5. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.

Удостоверение УД-00-6/ 20.09.2018

ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1233,

бул. "Ген. Николай Г.Столетов" №67А

тел. централа: 02/926 81 00,
02/926 81 47
тел.Директор: 02/926 81 05

е-mail: registratura@5mbal-sofia.com
сайт:
www.5mbal-sofia.com

Д-р  Борил
Петров
Петров


Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

2. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

Удостоверение № 5/ 30.06.2014 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1431,
бул. "Пенчо Славейков" №52А

прием за цялата страна: 0700 12 131
тел. централа: 02/915 94 13,
02/915 94 19,
02/915 95 90
тел. Директор: 02/915 94 04
факс: 02/954 90 57

е-mail: info@uhsek.com
сайт:
www.uhsek.com

Проф. д-р
Генчо
Кръстев
Начев
,
д.м.н.

Изпълнителен директор

1. Вземане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
2. Присаждане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
3. Присаждане на тъкани: други сърдечни и съдови тъкани.

Удостоверение № 10 / 16.12.2010 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОЦЕНТ ГЕОРГИЕВ" ЕООД

Град ВАРНА

Адрес: град Варна 9000,
ул. "Христо Попович" № 18

тел.: 052/608 506,
052/638 870,
052/699 898
тел. Директор: 052/608 507

е-mail: sobal.georgiev@abv.bg
сайт:
www.sobal-georgiev.net

Доц. д-р
Добрин
Светлозаров
Георгиев

Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 47 / 30.12.2010 г.

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "СВЕТА ПЕТКА" ООД

Град ВАРНА

Адрес: град Варна,
ул. "Проф. д-р Г. Георгиев" № 4

тел. централа: 052/611 130,
052/610 372,
052/610 373
тел. факс: 052/611 131

е-mail: st_petka@abv.bg
сайт:
www.st-petka-eyeclinic.bg

Доц. д-р
Тошо
Войчев
Митов
,
д.м.

Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 5 / 28.03.2016 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИЖЪН" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1606,
район 'Красно село',
ул. "Виктор Григорович" № 8

тел. централа: 02/951 50 37,
02/951 56 55,
02/951 63 05,
02/951 58 70

е-mail: lazervision@abv.bg
сайт:
www.lazervision.eu

Д-р  Елена
Атанасова
Пешева

и Елена Нейчева Кумбиева

 Управители


1. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

Удостоверение № 27 / 22.12.2010 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АКАДЕМИК ПАШЕВ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1517,
район 'Подуяне',
ул. "Емануил Васкидович" № 51

тел. централа: 02/948 79 01
тел. Директор: 02/945 42 01
факс: 02/945 43 24
GSM Глобул: 0896 73 81 18
GSM Вивател: 0878 90 42 31
GSM М-Тел: 0885 25 19 17

сайт:
www.sobalpashev.com

Акад. д
Петя
Иванова
Василева
,
д.м.н

и д
Даниела
Петрова
Мирковска

Управители

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 14 / 17.12.2015 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ "ЗРЕНИЕ" ООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1408,
кв.  'Иван Вазов',
ул. "Балша" № 5, ет.2

тел. централа: 02/953 15 74,
02/953 15 82
факс: 02/953 15 90,
02/953 18 52

е-mail: klinika-zrenie@abv.bg
сайт:
zrenieto.com

Проф. д-р
Веселин
Иванов
Танев
,
д.м.н

и
Православа Цончева Янчулева

Управители

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 26 / 22.12.2010 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ЛАЗАР" ООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1700,
район 'Лозенец',
бул. "Симеоновско шосе" №4А

тел. централа: 02/962 20 05,
02/962 36 85
GSM: 0888 581 810,
0888 511 492

е-mail: info@st.lazar-hospital.com
сайт:  www.st.lazar-hospital.com

Д-р  Тияна
Лазарова
Димитриева-Николова

Медицински директор

1. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, транспортиране на единица умбиликална кръв с цел извличане, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна автотрансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на пъпна връв, а предоставяне с цел извличане на стволови (мезенхимни) клетки само по реда на глава седма, раздел IV от Закона за здравето.

Удостоверение № 4 / 20.01.2015 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ - Д-Р МАЛИНОВ" ООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1680,
район 'Красно село',
бул. "Гоце Делчев" № 46

тел.: 02/965 57 40
факс: 02/965 57 62

е-mail: klinika-malinov@abv.bg
сайт:
www.malinov-clinic.com

Д-р  Максим
Цанков
Малинов

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
3. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка и съхранение на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за алогенна и автотрансплантации.

Удостоверение № 58 / 26.04.2011 г.

"ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1606,
район 'Красно село',
ул. "Константин Иречек" № 17
и
град София 1750,
жк 'Младост-1'
ул. "Д-р Стоян Чомаков" № 2

тел. централа: 02/954 73 40,
02/953 41 36
факс: 02/954 73 40

е-mail: office@invitro.bg
сайт:
www.invitro.bg

Д-р  Йосиф
Марков
Димитров

Управител

1. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране,  съхранение, транспорт и предоставяне на хемопоетични стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв за автоложна и фамилна алогенна  трансплантация.

2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране,  съхранение, транспорт и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан за автоложна и фамилна алогенна  трансплантация.

Удостоверение № 16 / 29.11.2016 г.

ТЪКАННА БАНКА "ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1784,

бул. "Цариградско шосе" № 127Б
сграда 2, партер

тел. централа: 02/971 20 97
02/489 49 94
факс: 02/462 38 35

е-mail: office@tbocbg.com
сайт:
www.osteocentre.orgТатяна
Борисова
Борисова

Изпълнителен директор

1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на следните видове тъкани: костно-сухожилна, мускулна, кожна, роговична, перикардна, сърдечни клапи, артериални и венозни съдове.
2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране на: костно-сухожилна, мускулна, кожна, роговична и перикардна тъкан, сърдечни клапи, артериални и венозни съдове, които не магат да се използват за нуждите на трансплантацията по медицински причини и предоставянето им за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели.

Разрешение № 3 / 17.12.2013 г.

МЕЖДУНАРОДНА ОЧНА БАНКА - СОФИЯ ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1517,
ул. "Емануил Васкидович" № 51

тел. : 02/948 79 14
,
факс: 02/948 79 15
GSM: 0889 99 78 87

е-mail: info@eyebanksofia.org
сайт:
www.eyebanksofia.org


Акад. д-р
Петя
Иванова
Василева
,
д.м.н.
Управител


1. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на трупна роговична тъкан за извършване на трансплантация.

Удостоверение № 4 / 27.07.2007 г.

"ТЪКАННА БАНКА - БУЛГЕН" АД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1330,

ул. "Христо Благоев" № 25-31
Болнична сграда

тел. централа: 02/829 91 70
изп. Директор: 0878 133 728
GSM: 0878 133 758

е-mail: info@bulgen.com
сайт:
www.bulgen.com

Д-р
 Веселина
Рускова
Манолова


Изпълнителен директор

1. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв, от периферна кръв и от костен мозък, и мезенхимни стволови клетки от пъпна връв за автоложна и алогенна трансплантация.
2. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от екстрахирани млечни зъби и мъдрец за автоложна и алогенна трансплантация.
3. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан за автоложна и алогенна трансплантация.
4. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от костен мозък за автоложна и алогенна трансплантация.
5.
Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от менструална кръв за автоложна и алогенна трансплантация.

Разрешение № РЗ-00-1/25.01.2019г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1614,
квартал 'Горна баня',
бул. "Никола Петков" № 57

регистратура: 02/818 15 00
тел. централа: 02/855 30 02,
02/818 17 50
тел. Директор: 02/855 30 02
факс: 02/955 53 12

е-mail:office@usbalortho.com
сайт:
www.usbalortho.com

д-р
Боян
Боянов
Христов


Изпълнителен директор

1. Алогенно присаждане на тъкани: кост (замразена и лиофилизирана).

Удостоверение № 52 / 12.01.2011 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1431,
район 'Тиадица',
ул. "Св. Георги Софийски" № 1

тел.ц ентрала: 02/952 60 01
02/954 48 82

е-mail: sballch@abv.bg

сайт: www.faceteam-bg.com/сбал-по-лчх

Доц. д-р
Генади
Иванов
Генадиев

Изпълнителен директор

1. Трансплантация на костно-сухожилни и други меки тъкани.

Удостоверение № 51 / 07.01.2011 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА
към
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ


Град ВАРНА

Адрес: град Варна 9010,
ул. "Христо Смирненски" № 3

тел. централа: 052/386 210,
052/386 220
секретар: 052/ 302 875
факс: 052/302 650
GSM: 0888 433 996

е-mail: mbal_varna@vma.bg
сайт: www.vma.bg

Полковник д-р
Ивайло
Петров
Въжаров

Началник на МБАЛ

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация.
2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.

Удостоверение № 44 / 30.12.2010 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗОРА" ООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1233,
ул. "Княгиня Мария-Луиза" № 191

и нов адрес
град София 1784,
жк 'Младост'
ул. Петър Протич 4

тел. централа: 0700 800 94,
0879 998 414
факс: 02/954 73 40

е-mail: svetlina_zora@abv.bg
сайт:
bolnica-zora.com

Проф. д-р
Ива
Тодорова
Петкова


Управител

1. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

Удостоверение УД-00-2/ 10.01.2019 г.

 "АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА" ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1407,

ул. "Никола Вапцаров" № 51Б

тел. централа: 02/403 40 00;

02/403 49 01

факс: 02/403 40 10

е-mail: tokuda.info@acibademcityclinic.bg
сайт:
www.tokudabolnica.bg

д-р Венелина Филипова Атанасова

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп: черен дроб.
3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан,  хрущялна тъкан, фасция лата и кожа.
4. Присаждане на роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 3 / 20.03.2017 г.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА" ООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1407,

ул. "Хенрик Ибсен"
№ 15, ет.1

тел.: 02/806 00 60
факс: 02/962 09 77

е-mail: afrodita@afroditamc.com
сайт:
www.afroditamc.com

д-р Емил
Цонков
Филипов

Управител

1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, временно съхранение, транспорт и предоставяне на кръв от пъпна връв и плацента, с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, временно съхранение, транспорт и предоставяне на фрагмент от пъпна връв.
3. Вземане, изследване, етикетиране, пакетиране, временно съхранение, транспониране и предоставяне на екстрахирани млечни и постоянни зъби, с цел съхранение на меземхимни стволови клетки.

Удостоверение № 10 / 14.06.2016 г.

"ТЪКАНА БАНКА - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1517,

ул. "Емануил Васкидович"
№ 51, ет.4

тел.: 02/945 30 27
факс: 02/945 46 33

е-mail: contact@tbb.bg
сайт:
www.tissuebank.bg

Д-р
Николай
Венелинов
Гачев

Управител

1. Вземане, експертиза, обработка,  етикетиране, пакетиране, съхраняване, транспортиране и предоставяне на костно-сухожилни тъкани, сърдечно-съдова тъкан (перикард) и кожа, които са предназначени за преработка  и присаждане за целите на трансплантацията.

2. Вземане, експертиза, обработка, етикетиране, пакетиране, съхраняване, транспортиране и предоставяне на роговична тъкан, предназначена за целите на трансплантацията.

Разрешение № 1 / 23.01.2015 г.

"ТЪКАННА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1606,

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен"
№ 85-87

тел./факс: 02/989 44 00

е-mail: bg@cryo-save.com
сайт:
bg.cryo-save.com

Д-р
Асен
Йорданов
Пачеджиев

Изпълнителен директор

1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, временно съхрънение и предоставяне на кръв и тъкан от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, временно съхранение и предоставяне на фрагмент от пъпна връв
3. Вземане, ексепртиза, опаковане, етикетиране, временно съхранение и предоставяне на проби с мастна тъкан с цел извличане на стволови клетки за автотрансплантация.

Разрешение № 4/ 15.09.2015 г.

"ТЪКАННА БАНКА БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес на управление:
 
град София 1324,
 бул. "Гоце Делчев" № 57, ет. 1, ап. 3

Адрес за кореспонденция:
град София 1618,
              бул. "Цар Борис III" № 225А,
  ет. 1, офис 5

тел.: 0700 10 804,
02/840 71 59
факс:  02/492 23 46

е-mail: info@biohellenika.bg
сайт: www.biohellenika.bg

Георгиос
Колякос

Управител

1. Вземане, експертиза, етикетиране и предоставяне на кръв и тъкан от пъпна връв и плацента, с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и алогенна трансплантация.
2. Вземане, изследване, етикетиране, транспртиране и предоставяне на екстрахирани млечни и постоянни зъби, с цел съхранение на меземхимни стволови клетки.

Разрешение № 3 / 07.09.2015 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ "СЕЛЕНА" ООД

Град ПЛОВДИВ

Адрес: град Пловдив 4002,
ул. "Пещерско шосе" № 80

тел.: 032/648 020,
02/981 97 37
032/250 009
факс: 032/648 020
GSM: 0886 418 841

е-mail: agselena@abv.bg
сайт: www.agselena.com

Д-р
Георги
Костадинов
Георгиев

Управител

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
3. Вземане и етикетиране на кръв от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за целите на автотрансплантацията.

Удостоверение29 / 23.12.2010 г.

"ТЪКАННА БАНКА БИОГЕНИНИ"  ЕООД

Град ПЛОВДИВ


ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА ДЕЙНОСТ

Адрес: град Пловдив 4000,
ул. "Полет" № 1

GSM Управител: 0878 110 113

е-mail: info@vita34.bg
сайт: www.vita34.bg

Александър
Христов
Александров

Управител

1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране и предоставяне на кръв и тъкан от пъпна връв, с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

Разрешение № 1 / 28.01.2011 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  "СКИН СИСТЕМС" ЕООД

Село ДОГАНОВО

Адрес: село Доганово,
община Елин Пелин
ул. "Първа" № 32

GSM: 0894 441 080,
0887 215 288

е-mail: contact@skinsystems.bg
сайт: skinsystems.bg

Д-р
Спартак
Стоянов
Милев

Управител

1. Присаждане на ало и ксенокожа.
2. Присаждане на амнион.

Удостоверение7 / 04.11.2014 г.

"ТЪКАННА БАНКА САДАСА 2007” ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1421,
ул. "Миджур" № 35, ет. 1, ап. 1

GSM: 0893 494 716
(управител)


е-mail: cells4life_bulgaria@cells4life.bg
е-mail: daniela.mircheva@cells4life.bg
сайт: cells4life.bg

Даниела
Радкова
Мирчева

Управител

1. Вземане, експертиза, опаковане,етикетиране, временно съхранение, транспорт и предоставяне на кръв от пъпна връв и плацента и фрагмент от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

Разрешение РЗ-00-2 / 15.08.2018 г.

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА" АД

Град ВАРНА

Адрес: град Варна 9000,
ул. "Проф. д-р Г. Георгиев" № 4

тел.: 052/611 130
факс: 052/611 131

е-mail: st_petka@abv.bg
сайт: www.st-petka-eyeclinic.bg

Доц. д-р
Тошо
Войчев
Митов
,
д.м.

Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение6 / 28.03.2016 г.

"ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1330,
район 'Красна поляна',
ул. "Блага вест" № 3

тел.: 02/441 02 90
GSM: 0882 373 318
факс: 0888 108 565

е-mail: cordblood@bioregeneration.bg
сайт: www.bioregeneration.bg

Доц. д-р
Жанет Колева Мазгалова-Николова

и

Д-р
Асен Здравков Велков

Управители

1. Вземане, експертиза, обработка, пакетиране, етикетиране, съхранение, предоставяне и транспортиране на склера, роговица и амниотична мембрана.
2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв, млечен зъб, амнион и мастна тъкан, а предоставяне единствено и само по реда на глава седма, раздел IV от Закона за здравето.
3. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
4. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на костна тъкан (феморални глави) за трансплантация.
5. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на костно-сухожилна, мускулна, кожна и перикардна тъкан.

Разрешение № РЗ-2/ 28.08.2015 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ДЕН" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1000,
район 'Оборище',
ул. "Росица" № 21

тел.: 02/983 20 28,
02/983 38 00
GSM: 0885 747 325

е-mail: office@eyeclinic-den.com
сайт: www.eyeclinic-den.com

Д-р
Андрей
Димитров
Андреев


Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 72 / 25.11.2011 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПЕНТАГРАМ 2012" ООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1309,
район 'Илинден',
ул. "Враня" № 109-111, вх. В

тел.: 02/447 20 40,
02/447 20 50,
02/447 20 60
GSM: 0884 788 885,
0882 216 165

е-mail: pentagram2012@abv.bg
сайт: www.pentagram2012.com

Д-р
Веселин
Тодоров
Даскалов


Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други очни тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 5 / 24.09.2012 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЕНТАГРАМ" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1309,
район 'Илинден',
ул. "Враня" № 109-111, вх. В

тел.: 02/447 20 40,
02/447 20 50,
02/447 20 60
GSM: 0884 788 885,
0882 216 165

е-mail: pentagram2012@abv.bg
сайт: www.pentagram2012.com

Д-р
Веселин
Тодоров
Даскалов


Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други очни тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 1 / 11.01.2013 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "РЕСБИОМЕД" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1309,
ж.к.'Зона Б-19',
ул. "Алдомировска" № 144

тел.: 02/808 18 88
GSM: 0879 600 290,

е-mail: sofia@resbiomedeye.com
сайт: www.resbiomedeye.com

Д-р
Александър
Ангелов
Ангелов


Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица.

Удостоверение № 9 / 09.07.2013 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "АНДРЕЕВ И КО" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1000,
район 'Оборище',
ул. "Росица" № 21

тел.: 02/983 20 28,
02/983 38 00
GSM: 0885 747 325

е-mail: office@eyeclinic-den.com
сайт: www.eyeclinic-den.com

Доц. д-р
Андрей
Димитров
Андреев


Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 7 / 06.06.2016 г.

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯМЕД" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1797,
район 'Изгрев',
бул. "Г. М. Димитров"  № 16

за цялата страна: 0700 89 089
телефони: 02/465 00 00,
 02/465 00 02
 GSM: 0895 555 444 
факс: 02/417 55 24

е-mail: hospitalsofiamed@bulpharma.bg
сайт: www.hospitalsofiamed.bg

Д-р
Йордан Любенов Пелев 

Управител

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.


 2. Присаждане на преработена костна тъкан: спонгиоза.


Удостоверение № 15 / 26.10.2016 г.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" ООД

Град БУРГАС

Адрес: град Бургас 8005,
ж.к. 'П.Р. Славейков',
ул. "Георги Минков" № 174
 


тел.: 056 / 85 98 50,
056 / 85 98 40,
GSM: 0895 050 506,

е-mail:
eyehospital.burgas@mail.bg
сайт: www.eyehospitalburgas.com

Д-р
Николай Петков Иванов

Управител

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).


Удостоверение № 12 / 26.07.2016 г.

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - УНИ ХОСПИТАЛ" ООД

Град ПАНАГЮРИЩЕ

Адрес: град Панагюрище 4500,
ул. "Георги Бенковски" № 100
 


Регистратура: 0357 88 581,
0357 88 582
Спешно отделение: 0357 88 563

е-mail:
uni@unihospitalbg.com
сайт: www.unihospitalbg.com

Д-р
Ангел Проданов

прокурист

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.


2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.


Удостоверение № 4 / 07.04.2017 г.

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПУЛС" АД

Град БЛАГОЕВГРАД

Адрес: град Благоевград 2700,
ул. "Славянска" № 62
 


Регистратура: 073/88 20 20,
073/88 20 65
Тел./факс: 073/87 09 00

е-mail:
mbalpuls@mbalpuls.bg
сайт: bolnicapuls.com

Д-р
Добромир Илиев Илковски

Изпълнителен директор

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.


2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.


Удостоверение № 5 / 12.04.2017 г.

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИТА" ЕООД

Град СОФИЯ

Адрес: град София 1505,
ул. "Драговица" № 9
 

и
град София 1407,
р-н 'Лозенец'
ул. "Филип Кутев" № 10


Регистратура: 02 960 49 50,
02 960 49 52
      Тел./факс: 02 944 13 43             
GSM: 0888 99 1003

е-mail:
vita@vita.bg
сайт: www.vita.bg

Д-р
Тихомир Костов Савчев

Управител


1. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.


Удостоверение № 8 / 20.10.2017 г.

"ТЪКАННА БАНКА СЕЛЕНА ЦЕЛС" ЕООД

Град ПЛОВДИВ

Адрес:

град Пловдив 4002,
ул. "Пещерско шосе" № 80тел.: 0885 700 003


е-mail:
stemcells@agselena.com
сайт: selenacells.com

Д-р
Ангел Димитров Ставрев

Управител


1. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, транспортиране на единица умбиликална кръв с цел извличане, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.


2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на пъпна връв, а предоставяне с цел извличане на стволови (мезенхимни) клетки само по реда на глава седма, раздел IV от Закона за здравето.


Разрешение РЗ-00-1/28.03.18 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКА РУСЕ" ООД

Град РУСЕ

Адрес:

град Русе 7013,
ул. "Рига" № 35тел.: 082 /830 230
GSM: 0876 830 230, 0885 816 090


е-mail:
mbal_medica@abv.bg
сайт: www.medicabg.com/umbal

Д-р
Ивелин Цанков
Йоцов

Управител


1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им  за трансплантация.


2. Присаждане на костно-сухожилни тъкани.


3. Присаждане на амниотична мембрана.


Удостоверение УД-00-7/25.09.2018

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД

Град ВАРНА

Адрес:

град Варна 9002,
ул. "Никулицел" № 12тел.: 052 / 630 670
GSM:


е-mail:
eyecenterstnikolay@abv.bg
сайт: eyecenterstnikolay.com

Д-р
Пламен Стефанов
Хубанов

Управител


1. Присаждане на тъкани: амниотична мембрана.


Удостоверение УД-00-8/12.12.2018

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ДОВЕРИЕ" АД

Град СОФИЯ

Адрес:

град София 1632,
район Овча купел,
ж.к. Овча купел 2,
ул. "Фридрих Грюнангер" № 2СПЕШНИ състояния: 0700 20 343
записване на час: 02 / 403 61 00
факс: 02/403 68 22


е-mail:
info@mbal.doverie.bg
сайт: www.mbal.doverie.bg

Д-р
Димитър Стефанов
Гугутков, д.м

Изпълнителен директор


1. Вземане на костна тъкан: бедрени главички.


2. Присаждане на костна тъкан: кортикална и спонгиозна кост.


3. Присаждане на сухожилна тъкан и фасция.


Удостоверение УД-00-9/19.12.2018


ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg